Alle husstande bør tjekke antenne-installationer

Oprettet 28/12/2012 – 08:59

Alle husstande med kabel-tv bør tjekke deres antenne-installationer for at sikre sig mod forstyrrelse af tv-signalet. Den 1. januar blænder teleselskaberne op for et nyt mobil-net, som under uheldige omstændigheder kan forstyrre modtagelsen af tv mange steder i landet.
”Der vil utvivlsomt være husstande, der vil opleve forstyrrelser, fordi installationen i boligen ikke er god nok. Derfor opfordrer vi til, at man tjekker, om antenne-kabler og stik er i god stand, siger underdirektør Mads Arnbjørn Rasmussen, der er leder af driftsafdelingen i YouSee.
Det ny mobilnet benytter de samme radiofrekvenser, som landet største tv-distributør bruger til tv-kanaler som bl.a. Eurosport, Disney og TV3 Puls. Dermed er der risiko for, at mobil-signalerne kan forstyrre de pågældende tv-kanaler, hvis husstandens antenne-installation ikke er korrekt udført, eller der er brugt kabler af dårlig kvalitet.
Mads Arnbjørn Rasmussen vil ikke sætte tal på, hvor mange der blive berørt.
”Der har været budt på op til 25 pct. af alle husstande, men det er et gæt. Jeg forventer ikke, at det bliver noget særligt udbredt fænomen, men det reelle omfang får vi først en fornemmelse af, når der kommer strøm på de nye sendere,” siger Mads Arnbjørn Rasmussen.
Han siger, at eventuelle signalforstyrrelser vil vise sig som ’sne’ eller striber på traditionelle billedrørs-tv. På moderne digitale fladskærme viser det sig som pixeleringer, frysninger af billedet eller kortvarig sort skærm.
”I langt de fleste tilfælde vil årsagen være, at der er opsat ekstra antennestik og trukket nye kabler i boligen, uden man har været opmærksom på at skærme signalet ordentligt. Det er gået godt, så længe der ikke har været forstyrrende signaler i nærheden af husstanden, men nu kan vi pludselig have balladen,” siger Mads Arnbjørn Rasmussen.
YouSee opfordrer generelt kunderne til at anvende velafskærmet materiel som f.eks. såkaldt dobbeltskærmede antennekabler, der er godkendt af kabel-udbyderne. Kablerne forhandles af byggemarkeder og radio- og tv-forhandlere.
Radiostøj fra luftbårne signaler i kabel-tv er ikke et nyt fænomen. Da det analoge sendenet lukkede i 2009, skabte de nye digitale sendere problemer for kabel-kunder flere steder i landet. Radiosendere på by-busser har i hovedstadsområdet voldt problemer for kunder i bl.a. København, og i sommer var ændringer i DAB-sendernes frekvenser årsag til forstyrrelse hos flere husstande i Jylland.
Mere om støj fra mobilnettet
· Den 1. januar åbner teleselskaberne for det nye såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. Ca. ti pct. af alle kabel-tv-kanalerne er placeret i dette frekvensområde. Tidligere blev det anvendt til det luftbårne, analoge sendenet, men Danmark har i lighed med andre europæiske lande besluttet at anvende området til mobil-telefoni/data.
· Risikoen for forstyrrelse er større, jo tættere man befinder sig på ’støjkilden’. Men da både sendemaster og mobiltelefoner kan forstyrre tv-signalerne, er man ikke beskyttet, blot fordi boligen ligger langt fra en mobilmast. ’Støjen’ kan komme fra hjemmets egen eller naboens mobiltelefon.
· YouSee forventer, at eventuelle forstyrrelser i begyndelsen primært vil komme fra mobilmaster, da der endnu kun er solgt meget få mobiltelefoner, som kan bruge det nye net. I takt med at markedet vokser, risikere man, at fænomenet bliver mere udbredt, ligesom det kan vokse i takt med, at teleselskaberne bygger flere master.
Følgende kanaler hos YouSee kan blive påvirket af det nye mobilnet afhængig af, hvor i landet, man bor:
· Analoge kanaler: TV 2 Sport, TV3 Puls, Eurosport 1, Disney XD og Nickelodeon, MTV og Cartoon Network.
· Digitale kanaler: TV 2 Sport HD, Eurosport 1 HD og 2 HD, Nickelodeon HD, Disney HD, TLC HD, TNT HD, MTV HD.
YouSee giver på sit website vejledning i, hvordan man bedst sikrer sin kabel-tv installation:
http://yousee.dk/godtsignal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *