Åbent samråd om lungehindekræft

Sundhedsudvalget har kaldt ministeren for sundhed og forebyggelse i samråd om lungehindekræft. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 30. oktober 2008 i 2-080 på Christiansborg. Samrådet begynder 5 min. efter samrådet om medicins bivirkning.
Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvorfor han og Sundhedsstyrelsen har accepteret, at patienter med lungehindekræft er blevet udsat for en forsøgsbehandling i stedet for at have fået tilbudt den godkendte behand-ling, og hvorfor han ikke greb ind, da han blev opmærksom på, at Rigshospitalet ikke anvendte den godkendte medicin.
Samrådsspørgsmål H og I er stillet efter ønske fra medlem af Sundhedsudvalget Per Clausen (EL)
Endvidere har udvalget bedt ministeren om at redegøre for, om der er behov for ændringer i de generelle regler og praksiser, der gælder med hensyn til information af patienter og introduktion af ny medicin.
Samrådsspørgsmål J er stillet efter ønske fra medlem af Sundhedsudvalget Jonas Dahl (SF)
Samrådsspørgsmålene kan læses på www.folketinget.dk under Sundhedsudvalget,
Alm. del - samrådsspørgsmål H, I og J.
Samrådet er åbent for alle, men der vil være et begrænset antal tilhørerpladser. Enkelte er forbeholdt pressen. De øvrige pladser går efter "først til mølle princippet". Hvis man ønsker at overvære det åbne samråd, kontaktes udvalgets sekretariat på tlf. 33 37 36 01 eller via mail Susanne.Bundgaard@ft.dk senest onsdag den 30. okto-ber 2008 kl. 12.00. For gæster, der kommer udefra, må der beregnes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved besøgsindgangen.

Oprentlig dato: 

2008-10-27 16:54:52 +0200