Bestyrelse i Nordvand udpeget

Generalforsamling og Bestyrelse i Gentofte og Gladsaxes fælles vandselskab er nu blevet udpeget. Ivar Green-Paulsen er udset af de to kommuner til at varetage hvervet som bestyrelsesformand. Der er tale om en udpegning, som endeligt vedtages på selskabets stiftende generalforsamling.
I det 100 % kommunalt ejede aktieselskab har de to kommuner i fællesskab besluttet, at Ivar Green-Paulsen indstilles til posten som bestyrelsesformand for Nordvand A/S. Bestyrelsesformanden indstilles af aktionærerne – Gentofte og Gladsaxe kommuner - til valg på den stiftende generalforsamling som forventes afholdt medio december 2008.
Ivar Green-Paulsen varetager allerede flere bestyrelsesformandsposter og har mange års erfaring i ledelse af teknisk betonede virksomheder. Han er 62 år og har siden 1999 været direktør for I/S Vestforbrænding. Han er uddannet civilingeniør og har tidligere bl.a. bestridt funktionen som direktør med ansvar for de tekniske afdelinger og overenskomstforhold (Berlingske Tidende 1990-1999).
Ivar Green-Paulsen er yderligere valgt til følgende tillidshverv:
- Formand for bestyrelsen af Afatek A/S
- Formand for bestyrelsen af Biovækst A/S
- Formand for bestyrelsen af Affald Danmark
- Næstformand for bestyrelserne for Dakofa og NAF
Nordvands bestyrelse
Udover formanden kommer bestyrelsen endvidere til at bestå af borgmester Karin Søjberg Holst (A) fra Gladsaxe Kommune med suppleant kommunalbestyrelsesmedlem Trine Græse (A) og kommunalbestyrelsesmedlem Lisbeth Winther (C) fra Gentofte Kommune med suppleant kommunalbestyrelsesmedlem Marianne Zangenberg (C). Der vil endvidere være mulighed for blandt medarbejderne i Nordvand A/S at vælge 2 medarbejderrepræsentanter.
Generalforsamling
Bestyrelsen bliver på stiftende generalforsamling udover den udpegede eksterne formand valgt blandt medlemmerne af generalforsamlingen:
Hans Toft (C) borgmester Gentofte Kommune
Lisbeth Winther (C) kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune
Søren Heisel (A) kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune
Karin Søjberg Holst (A) (Borgmester) Gladsaxe Kommune
Ebbe Skovsgaard (V) (1. viceborgmester) Gladsaxe Kommune
Trine Henriksen (Ø) formand for Miljøudvalget Gladsaxe Kommune