Dansk Blindesamfund fylder 100 år

En af landets ældste handicaporganisationer fejrer 100 års jubilæum den 8. juni. Dansk Blindesamfund har i de forgangne 100 år opnået flere store landvindinger – fra myndiggørelse af blinde, til nyere tids offentlig støtte til anskaffelse af kompenserende hjælpemidler. Men der er stadig brug for en forening, der arbejder for blindes ret til at være en del af samfundet og flammen brænder stadig stærkt.
I starten af 1900-tallet var størstedelen af danske blinde omfattet af fattighjælpen og dermed umyndiggjort - frataget retten til at gifte sig og til at stemme. Disse vilkår blev kimen til oprettelsen af Dansk Blindesamfund i 1911 og allerede tre år efter vandt foreningen sin første sejr med anerkendelsen af at kompensation på grund af handicap ikke skulle medføre tab af borgerlige rettigheder.
Selvbestemmelse og selvforsørgelse for blinde og svagsynede er hjørnesten i foreningens arbejde. Nyere undersøgelser viser desværre, at der stadig er meget at kæmpe for. Blindes trivsel og samfundsdeltagelse er lavere end nogensinde og mellem 1/3 og ½ af blinde får ikke en uddannelse, så de kan blive en del af arbejdsmarkedet.
”Vi er kommet langt på de 100 år, der er gået, men der stadig rigtig meget at kæmpe for, så livet med et synshandicap, så vidt muligt, kan leves på lige vilkår med samfundets øvrige borgere og samtidigt også bidrage til det. Vi er på mange måder en ressourcestærk gruppe, når elementære vilkår som fx uddannelse, hjælpemidler og befordring sikres” siger landsformand Thorkild Olesen, Dansk Blindesamfund.
Dansk Blindesamfund fejrer 100-året med en lang række aktiviteter over hele landet fra mørkerestaurant på Danmarksturne, til udendørs fotoudstilling i København og Aarhus, jubilæumstogt med Blindes Sejlklub samt jubilæumsreception på dagen.
Der afholdes jubilæumsreception onsdag den 8. juni kl. 16.00 – 18.00 i Post & Tele Museums Café, Hovedtelegrafen, 5. sal i København. Kl. 16.30 vil Dansk Blindesamfunds protektor, Grevinde Alexandra offentliggøre et maleri af kunstneren John Kørner. Motivet er blevet til en smuk kunstplakat.
Læs mere om jubilæet på www.blindei100aar.dk