Første SKI-godkendte TYPO3-leverandør

MOC Systems er som den første TYPO3-leverandør blevet godkendt under SKI rammeaftale 2.18: ”Systemløsninger, Projekter samt vedligehold”. Dermed får den offentlige sektor langt bedre rammer for at anvende den førende Open Source Content Management platform. TYPO3 har allerede, med en stærkt stigende udbredelse i den offentlige sektor, været med til at bakke op om målsætningen med en øget anvendelse af Open Source i det offentlige. Denne udvikling er nu styrket og må forventes at fortsætte.
Regeringen vedtog for år tilbage en hensigtserklæring for at fremme brugen af open source i den offentlige sektor. De fleste offentlige myndigheder har dog været tilbageholdende, bl.a. fordi der har hersket tvivl om de retslige forhold og hvad open source ville betyde for den enkelte institution. Derfor udgav IT- og Telestyrelsen i april en vejledning om anvendelsen af open source i det offentlige og har dermed afklaret meget af denne tvivl.
Med godkendelsen af en ny stærk open source-leverandør under SKI hjælpes de offentlige institutioner yderligere på vej.
TYPO3 er et dansk udviklet Open Source Content Management System (CMS), som tilbyder det bedste fra begge verdener: Out–of–the-box, funktioner i form af en bred vifte af standardmoduler, og en enkel brugerflade, som imødekommer så godt som alle typer af kundeløsninger. TYPO3 er modulært opbygget som bla. giver rig mulighed for at bruge systemet som en platform for applikationsudvikling med fuld integration til ens hjemmeside. Udviklingen og administrationen af TYPO3 varetages af en uafhængig organisation med base i Schweitz.
MOC Systems er en af markedets mest teknisk velfunderede leverandører af TYPO3 løsninger i alle størrelser, lige fra små visitkort-websites, over portalløsninger til specialudviklede webapplikationer. MOC Systems deltager aktivt i det internationale udviklingsmiljø omkring TYPO3. De kan desuden levere high-end drift og hosting af såvel egne som andres TYPO3-løsninger.
http://www.mocsystems.com/