Tiltrængt løft til Tranekær Slotsmølle

Turister og lokale kan se frem til atter at mærke vingernes sus fra Tranekær Slotsmølle. Den smukke bevaringsværdige mølle på Langeland, der i dag er omdannet til museum, står nemlig foran at få repareret krøjeværk og vingeklapper. Realdania har støttet projektet med 230.000 kr.
Tranekær Slotsmølle på Nordlangeland blev opført i 1846 og er fredet. Møllen ligger på en lille bakke nord for Tranekær Slot, hvor der i flere hundrede år blev drevet mølleri under grevskabet Tranekær. Selve mølledriften standsede i 1960, og i dag er der indrettet et museum, der formilder de langelandske møllers historie. Og her er noget at fortælle om - Langeland er kendt for sine mange vindmøller og et gammelt mundheld fra 1700-tallet siger sågar, at Langeland var øen med de 15 møller, 15 bøller og 15 kirkesogne.
I sommeren 2008 overgik ejerskabet af Tranekær Slotsmølle fra kommunen til Tranekær Slotsmøllelaug - en gruppe, der består af lokale ildsjæle, og som sørger for at holde møllen åben i sommersæsonen. Møllen fremstår i dag som et markant levende mindesmærke ­ og har en markant betydning for turismen i regionen.
Formand for Tranekær Slotsmøllelaug, Jens-Ole Hansen, siger: "Ildsjælene startede for 15 år siden med at holde jul i den gamle mølle. Der er julestue de første 3 adventer lørdag og søndag. Og det er herfra, møllelauget stammer. Med overtagelsen af Slotsmøllen kan det gode samarbejde med Kulturarvstyrelsen nu fortsætte".
Projektleder, Christian Andersen, Realdania, siger: "Tranekær Slotsmølle er et fint eksempel på et ældre mølleanlæg, der har stor betydning for lokalområdet - både som pejlemærke i landskabet og som samlingspunkt for lokale ildsjæle forankret i et velfungerende møllelaug. Samtidig fortæller møllen og dens museum en vigtig historie om en del af den danske landbrugskultur."