10. udgave af Erik Werlauffs klassiker

Få et samlet billede af hele selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningen. Bogen belyser de skattemæssige konsekvenser af de forskellige selskabsretlige dispositioner. Den nye udgave er ført ajour med en række skattemæssige nyheder, fx:
- den første praksis om de helt nye regler om fusion mellem danske og udenlandske selskaber
- den seneste praksis om skattefri strukturændring uden tilladelse fra SKAT
- udviklingen i reglerne om dansk og international sambeskatning
- etableringen af en fælleseuropæisk beskatning for koncerner med aktiviteter i flere lande
Som altid indeholder bogen et væld af praksis fra Skatterådet, Landsskatteretten og domstolene samt talrige praktiske eksempler, der giver læseren et operativt indblik i skatterettens mange muligheder og faldgruber.
Professor Erik Werlauff har holdt en foredragsrække for medlemmerne af Skatterevisorforeningen om international skatteret og EU-retten, og en række af erfaringerne fra denne landsdækkende foredragsrække er indarbejdet i denne udgave.
Selskabsskatteret 2008/09 kan købes i både løssalg og som abonnement.
Pris: DKK 796,- ekskl. moms
Sider: 626
Best. nr.: 9788761922120
Udgivelsesdato: 18. August 2008

Oprentlig dato: 

2008-08-26 10:59:54 +0200