50 millioner kroner til fredsprocessen i Nepal

Fredsprocessen i Nepal blev officielt startet med fredsaftalen i november 2006 og har indtil videre bl.a. resulteret i afholdelse af et demokratisk parlamentsvalg, udråbelse af en republik og dannelse af en regering.
Danmark har både gennem diplomatiske og bistandsmæssige virkemidler spillet en vigtig rolle i bestræbelserne på at fastholde momentum i fredsprocessen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs har derfor besluttet at give yderligere 50 millioner kroner til det særlige danske fredsstøtteprogram, der er målrettet og fleksibel bistand til centrale aspekter af fredsprocessen.
Udviklingsministeren Ulla Tørnæs udtaler:
”Nepals fred er stadig skrøbelig. Det er nu, at det er afgørende at fastholde engagementet og støtten til fredsprocessen. Det kræver tålmodighed og engagement fra det internationale samfunds side at støtte op om en fredsproces, der ikke altid udvikler sig i et forudsigeligt tempo, men der er ikke noget alternativ til at støtte freden.
Nepal er et godt eksempel på, at fred og udvikling er uløseligt forbundet. Uden en bæredygtig fred vil Nepal ikke kunne få gang i de økonomiske hjul og skabe et bæredygtigt grundlag for den hastigt voksende befolkning. ”
Fredsprocessen er i øjeblikket inde i en udfordrende fase, hvor de demokratisk valgte ledere nu må levere og stilles til ansvar på svære og politisk følsomme områder, herunder udformningen af en ny forfatning, menneskerettigheder, pressefrihed, reintegrering af tidligere maoistiske soldater og tilbagelevering af jord, der blev besat under konflikten. De 50 millioner kroner til denne kommende fase af fredsstøtteprogrammet vil blive målrettet nogle af fredsprocessens svære udfordringer: 1) Den forfatningsgivende forsamling og institutioner, der er centrale i gennemførelsen af fredsprocessen, 2) Demobilisering og reintegration af maoistiske soldater, og 3) Reform af sikkerhedssektoren. Den nye fase indledes bl.a. med støtte til forfatningsdialog, støtte til minoriteters deltagelse i forfatningsprocessen og støtte til civilsamfundets kapacitet til at deltage i processen omkring reform af sikkerhedssektoren. Lidt senere på året forventes et betydeligt bidrag til regeringens fredsfond.
Første fase af fredsstøtteprogrammet, også på 50 millioner kr., blev igangsat i marts 2007 og er bl.a. blevet anvendt til støtte til forberedelsen af valget, valgobservation, lokal dialog om fredsprocessen, forberedelse af reintegration af maoistiske soldater/mindreårige, indsamling af eksplosiver, konfliktløsning og håndtering i fagbevægelsen m.v.

Oprentlig dato: 

2009-01-30 15:19:55 +0200