Bestikkelsesregler indarbejdet i ESVAGT

ESVAGT har implementeret procedurer omkring antikorruption.