Bonne: Her er din dosmerseddel, Ellemann!

SF’s kommunalordfører og tidligere borgmester, Flemming Bonne glæder sig over at Danmark har fået en indenrigs- og socialminister. Bonne har Ellemanns dosmerseddel parat.
”Karen Ellemann har sin kommunale fortid i frisk erindring. Jeg ser meget frem til at hun vil gøre brug af sine kommunale erfaringer. Glemmer hun hvordan det er i kommunerne, så skal jeg nok huske hende på det”, siger Flemming Bonne.
Den erfarne SF’er har også Ellemanns dosmerseddel parat, så hun ikke farer vild i sit ministerium som hendes forgænger, Karen Jespersen gjorde:
Den kommunale udligning: Den kommunale udligning har brug for et ordentligt eftersyn. Kommunerne er meget hård presset økonomisk, og over 30 kommuner har allerede meldt deres utilfredshed med et uretfærdigt og utilstrækkeligt udligningssystem. Flemming Bonne har fremlagt et beslutningsforslag i Folketinget, der kan rette op på problemerne og Flemming Bonne inviterer Ellemann til at overtage forslaget.
Kommuneaftaler: Regeringen og kommunerne skal snart i gang med forhandlingerne om næste års kommunale budgetter. Flemming Bonne mener at sidste års forhandlinger var en katastrofe for den danske velfærd med voldsomme nedskæringer og anlægsstop. Derfor har Ellemann en stor opgave i at sikre kommunerne et holdbart økonomisk grundlag.
Det kommunale selvstyre: Det kommunale selvstyre har med stigende statslig centralisering og kontrol været sat alvorligt under pres, mener Flemming Bonne. Han håber derfor at minister, Folketing og kommuner kan få et respektfuldt samarbejde i stedet for det regime af kontrol, borgerligt bureaukrati og ufinansierede opgaver som Flemming Bonne mener at regeringen indtil nu har lagt som tunge byrder på landets kommuner.
”Jeg giver gerne en kop kaffe, så vi kan gennemgå dosmersedlen og få opstartet et fornuftigt samarbejde til gavn for kommunerne og danskernes velfærd”, siger Flemming Bonne.

Oprentlig dato: 

2009-04-07 17:38:07 +0200