Børn, gravide og ammende bør ikke drikke vand forurenet med bly

Indtil problemerne med blyforurening i nogle af husene i Tønder by er løst, bør særlige grupper undlade at drikke vandet

I god dialog med embedslægen og Tønder Forsyning arbejder Tønder Kommune på højtryk med en handleplan til løsning af drikkevandsproblemerne i Tønder by.

På baggrund af nye oplysninger fra embedslægen anbefaler kommunen, at især børn, gravide og ammende kvinder undlader at drikke blyforurenet vand, indtil der er fundet en løsning.

- Det er fortsat embedslægens vurdering, at der ikke er nogen akut sundhedsfare. Men indtil problemerne med blyforurenet vand i nogle af husene i den indre del af byen er udbedret, kan embedslægen ikke anbefale, at børn, gravide og ammende kvinder drikker af vandet, siger miljøchef Christa Jørgensen.

Der er ingen problemer med at bruge vandet til bad, vask og tandbørsting, og i vid udstrækning kan vandet også uden problemer anvendes til madlavning. Man bør dog undgå at anvende blyforurenet vand til kogning af f.eks. pasta og ris og andre madvarer, som optager meget vand.

- De koncentrationer af bly, der er kendskab til i Tønder by, er ikke så høje, at de kan medføre akutte symptomer, og der er ingen risiko for akut blyforgiftning. Så situationen er ikke alarmerende. Men for at sætte overliggeren så højt som muligt rent sundhedsmæssigt finder vi det vigtigt at viderebringe embedslægens vurdering så hurtigt som muligt, selv om vi ikke er klar med handleplanen endnu, siger Christa Jørgensen.

Embedslægen vurderer ikke, at det i den aktuelle situation er hensigtsmæssigt, at Tønder Forsyning anvender tilsætningsstoffer på vandværket for at mindske blyafgivelsen, og heller ikke, at der etableres alternative former for vandforsyning.

Men embedslægen opfordrer kommunen til at få kortlagt problemets omfang og få lavet en konkret handleplan for renovering af stikledninger og private installationer hurtigst muligt. Renoveringen bør ske samtidig for husejere og forsyningen. Dermed undgås blottede flader med bly.

- Vi er naturligvis enig med embedslægen og følger hans anbefalinger. Jeg forventer, at vi er klar med en overordnet handleplan i løbet af en uges tid. Den skal så udmøntes i mere konkrete handlinger, og derefter vil vi straks informere de berørte forbrugere på lokale informationsmøder, oplyser miljøchef Christa Jørgensen.

Blyforureningen i Tønder by omfatter et endnu ukendt antal huse i den indre del af byen. Her er der i nogle af husene målt blykoncentrationer, som overskrider de gældende grænseværdier. Forureningen stammer udelukkende fra forbrugernes private installationer af bly eller stikledninger af bly.

Det vand, Tønder Forsyning leverer til forbrugerne, er rent og helt i orden, så hos øvrige forbrugere er der ingen blyproblemer.

Tønder Kommune vil fra på mandag oprette en hotline, som tager imod forbrugernes spørgsmål om drikkevandssituationen. Hotline-nummeret bliver offentliggjort på mandag på kommunens hjemmeside.