DF: Forårsoffensiv for motion i skolerne

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Martin Henriksen, foreslår at igangsætte en kampagne for at øge motion og idræt i folkeskolerne. Fysisk aktivitet skal ikke blot foregå i idrætstimerne, men tænkes ind i hele skoledagen, siger Martin Henriksen. Han vil tage kontakt til undervisningsminister Bertel Haarder (V) og fremlægge Dansk Folkepartis idéer og samtidig kræve en redegørelse for regeringens hensigter på området.
- Foråret er den perfekte anledning til at tage kampen op mod den fedmeepidemi, som har udviklet sig i Danmark. Antallet af overvægtige børn er tredoblet de sidste 25 år. Vi er nødt til at tænke nyt, hvis vi skal bryde tendensen, siger Martin Henriksen.
- Vi har allerede øget antallet af idrætstimer, så nu må vi inddrage hele skoledagen i forsøget på at komme børn og unges overvægt til livs. Det bør indføres, at skoleelever skal tilbringe frikvartererne udendørs, vi kunne også indføre flere motionsdage, og vi kunne organisere mere systematiserede skolemesterskaber i boldspil, atletik med videre, hvor skoler i nærområdet konkurrerede med hinanden på kryds og tværs. Man kunne også inddrage enkelte lørdage om året til friluftsaktiviteter såsom vandreture og cykelløb, hvor man også kunne inddrage forældrene som frivillige hjælpere, foreslår Martin Henriksen.
Martin Henriksen vil nu kontakte undervisningsminister Bertel Haarder (V) med henblik på at få igangsat en debat om, hvordan indsatsen for mere motion i folkeskolen kan håndteres.

Oprentlig dato: 

2009-04-10 09:58:36 +0200