EnergiForum Esbjerg - fællesskab for fremtiden

Energivirksomhederne i Esbjerg inviteres til kick-off møde med koncernchef Anders Eldrup fra DONG Energy.

Et nyt initiativ fra EEU med fokus på fælles forretningsudvikling, inspiration og vidensdeling skal skabe værdi for medlemmerne hos Esbjerg Erhvervsudviklings.

EnergiForum Esbjerg er for dig, som arbejder i en virksomhed, der leverer ydelser og produkter til energisektoren - uanset placering i værdikæden. Her tænker vi på alle energiformer; vind, olie, gas, sol, bølger, jordvarme, affald, biomasse etc.

”Vi håber med dette forum at synliggøre EnergiMetropol Esbjerg og skabe bro mellem forskning og virksomhedsudvikling, som er afgørende for skabelsen af vækst og arbejdspladser”, siger direktør Tom L. Nielsen.

Inspirerende foredrag med fokus på energisektoren
DONG Energy ’s koncernchef Anders Eldrup bidrager til det første møde den 27. oktober med et indlæg om perspektiverne og udfordringerne i energibranchen. Dermed sparkes ’EnergiForum Esbjerg’ i gang på den bedst tænkelige måde.

Deltagere bestemmer indhold
Fremtidens åbne møderækker skal afspejle virksomhedernes ønsker, således at EEU skaber det indhold, som er mest relevant for medlemmerne. Det kan være debatoplæg af politikere og meningsdannere med energipolitiks indhold. Netværk og indsigt i ’energi-spillerne’ og energi projekterne i Esbjerg. Og det kan være vidensdeling mellem forskere og virksomheder på energiområdet. EnergiForum Esbjerg er tænkt som en platform med relevante aktiviteter for energivirksomheder i området.

”Vi opfordrer virksomheder til at tilbyde medarbejdere i flere forskellige afdelinger at deltage, så ’Energiforum Esbjerg’ bliver så bredt som muligt”, siger erhvervs- konsulent Birgit Bech Jensen, som er tovholder på det ambitiøse projekt.