Få styr på kommunalretten

Hvad siger reglerne om det kommunale styrelsessystem, om kommunal-fuldmagten og om det almindelige statslige tilsyn med kommunerne? Det gi-ver bogen Kommunalret i grundtræk svar på.
Bogen beskriver de tre discipliner i kommunalretten Bogen beskriver den danske kommunalret i grundtræk.
Den gennemgår de tre deldiscipliner, som kommunalrettens grundlæggende retsregler normalt opdeles i. Det drejer sig om:
• Det kommunale styrelsessystem
• Kommunalfuldmagten
• Det almindelige statslige tilsyn med kommunerne.
Hvert afsnit tilbyder supplerende litteratur Forfatteren har i tilknytning til hvert afsnit angivet supplerende litteratur, som læseren let kan skaffe sig adgang til.
Målgruppen for bogen
Bogen retter sig primært mod jurastuderende på faget Forvaltningsret på ba-cheloruddannelsens 3. år og den er derfor opbygget, så den kan indgå i sam-spil med pensum i faget.
Bogens formål
Formålet med bogen er at styrke jurastuderendes kendskab til de særlige rets-regler, der gælder for kommunen og kommunalbestyrelsen som offentlig myndighed. Men derudover sigter den også på at inspirere og fungere som afsæt for de jurastuderende, som vælger faget Kommunalret på jurauddan-nelsens kandidatdel.
Bogen vil også være relevant for alle andre, der ønsker en indføring i kom-munalretten.
Kort om forfatteren
Forfatteren er professor og dr. Jur. Steen Rønsholdt, ansat ved Københavns Universitets Forskningsafdeling.
Pris: DKK 148,- ekskl.moms
Sider: 105
Best.nr.: 9788761922427
Udgivelsesdato: 4. August 2008
http://www.thomson.com

Oprentlig dato: 

2008-08-12 16:35:33 +0200