Fødevarestyrelsen i tæt kontakt med importører af irsk svinekød

Fødevarestyrelsens regionale kontrolafdelinger er i dag mandag i tæt kontakt med samtlige danske importører af irsk svinekød, efter at de irske myndigheder har tilbagetrukket alt irsk svinekød slagtet efter 1. september. Ifølge de irske myndigheder ligger dioxinindholdet mellem 80 og 200 gange over de tilladte grænseværdier.
"Sammen med importørerne gennemgår vi deres distributionslister, så de i løbet af dagen kan kontakte de aftagere, som de har solgt kødet til. Vi kontrollerer så ved en række stikprøver over hele landet, at tilbagetrækningen også sker, sådan som vi har påbudt virksomhederne det," siger beredskabschef fra Fødevarestyrelsen, Kim Vandrup Sigsgaard. Han forventer, at alt irsk svinekød kan være trukket tilbage fra hylderne i løbet af mandagen og tirsdagen.
"Dioxin er en kræftfremkaldende miljøforurening, som kun i meget store mængder er akut giftig. Men alligevel gælder det absolut om at undgå fødevarer med så højt dioxinindhold, som der er tale om her. Derfor skal forbrugere der har fersk irsk svinekød, bacon eller produkter, der kan indeholde irsk svinekød, kassere det," understreger kontorchef Per Henriksen fra Fødevarestyrelsen.
Ifølge Fødevarestyrelsens oplysninger er der importeret 650 tons irsk svinekød til Danmark de seneste tre måneder.

Oprentlig dato: 

2008-12-08 17:05:16 +0200