Folketingsvalg 2011 - for patienter og indlagte pårørende

Der kan brevstemmes på Rigshospitalet d. 8., 9. og 12. september 2011 - alle dage mellem kl. 12 og 15. Stemmeboksen er placeret ved Forhalsinformationen.

Patienter, indlagte pårørende og pårørende på Patienthotellet har mulighed for at brevstemme til det kommende folketingsvalg. Det kan enten ske i stemmeboks ved Forhalsinformationen eller som brevstemme på sengestuen. Patienter, der kan færdes selv eller med hjælp fra en portør henvises til stemmeboksen – det samme gælder indlagte pårørende. Stemmemodtagere fra administrationen indsamler brevstemmer fra patienter, der er ude af stand til at komme til stemmeboksen.

På Rigshospitalet er stemmeboksen ved Forhalsinformationen åben torsdag d. 8. september, fredag d. 9. september og mandag d. 12. september – alle tre dage mellem kl. 12 og 15.

Der indsamles brevstemmer mellem kl. 13 og 15:

Torsdag d. 8. september i Abdominalcentret og i Finsencentret

Fredag d. 9. september i Hjertecentret og Juliane Marie Centret

Mandag d. 12. september i HovedOrtoCentret og Neurocentret

Patienter og pårørende brevstemmer på det hospital, hvor de befinder sig rent geografisk, og skal så vidt muligt selv aflevere brevstemmen i stemmeboksen i Rigshospitalets forhal.

Stemmemodtagerne er bemyndiget af direktionen.