Forældet finanslov

Den finanslov, der er vedtaget med et forlig mellem regeringen og DF, var forældet allerede inden, den blev vedtaget. Det mener Håndværksrådet, der peger på, at erhvervslivet tilsyneladende er gået helt i glemmebogen for forligsparterne.
"Finansloven er ude af trit med virkeligheden. Forligsparterne har tydeligvis ikke indset, at verden er en helt anden, end den var i august, da regeringen fremsatte sit finanslovsforslag. Det kan 100 mio. kr. til nye skoletoiletter ikke rette op på", siger Håndværksrådets administrerende direktør, Paul Mollerup
Han peger på, at regeringen spiller sig nogle vigtige muligheder af hænde ved ikke at lade finansloven afspejle den aktuelle situation i Danmark.
"Finanslovsforslaget var ikke visionært, men det fungerede trods alt. Nu oplever virksomhederne en situation, hvor optimisme er afløst af uro for fremtiden, hvor efterspørgsel er afløst af sparsommelighed og hvor både virksomheder og politikere derfor må tænke nyt. Det gør forligsparterne ikke, og det er mildt sagt ærgerligt", siger Paul Mollerup.
Amputerer eksportfremme
Finanslovsforliget står til at koste 16 mio. kr. om året på eksportfremmeindsatsen, og med et pennestrøg skæres 40 % af indsatsen for små og mellemstore virksomheders eksport. Det er endnu værre end i det oprindelige forslag og rigtig dårlig timing, mener Håndværksrådet.
"I en tid med risiko for faldende eksport er det nærmest til dumpekarakter at beskære eksportstøtten. Vores egen undersøgelse viser, at små og mellemstore virksomheder siden 2005 har tabt terræn på en lang række eksportmarkeder p.g.a. et lukrativt hjemmemarked og kapacitetsmangel. På det værst tænkelige tidspunkt skærer man nu i den indsats, der kunne ruste dem til at vinde det tabte tilbage", siger Paul Mollerup.
Håber på skattekommissionen
Regeringen og forligsparternes fokus var velfærd og ikke vækst. Det er på den ene side positivt, at forliget giver plads til skattelettelser næste år, uden at folk skal tvinges til at opspare dem. Det vil medvirke til at holde gang i hjulene. "Men der er ikke sat mere af til de store investeringer i fremtiden, og der er heller ikke blevet plads til tiltag, der kan øge arbejdsudbuddet. Derfor må vi nu afvente skattekommissionen. En skattereform er det bedste holdepunkt for erhvervslivet p.t.", siger Paul Mollerup

Oprentlig dato: 

2008-11-11 16:23:29 +0200