Lovende ny behandling til galdegangskræft

Patienter med fremskreden galdegangskræft har dårlig prognose, og der findes et stort behov for nye behandlingsalternativer. Nu viser et nyt studie, at patienter med denne kræftform og en vis type genetiske forandringer reagerer positivt på behandling med pemigatinib, en FGFR2-hæmmer. Studiet blev præsenteret ved ESMO's konference i Barcelona den 27. september.