Mobiltrafik afslører københavnernes rejsemål i julen

En lille halv million indbyggere i hovedstadsområdet tager til provinsen for at holde jul – og de fleste skynder sig hurtigt hjem igen.

Det er – i grove træk – konklusionen på den første kortlægning af julens rejsevaner baseret på data fra TDCs landsdækkende mobilnet. Kortlægningen fortæller i detaljer, hvor hovedstadens indbyggere opholder sig i juledagene, og afliver ved samme lejlighed en udbredt forestilling om københavneres store forkærlighed for jul i Jylland.

Samlet er det ca. 28 pct. af de ca. 1,6 mio. indbyggere i hovedstadsområdet, der opholder sig i provinsen juleaften. Halvdelen af de rejsende holder sig dog på ’Djævleøen’ og nøjes med at besøge familie og venner på Sjælland.

Dermed dementerer undersøgelsen også en populær påstand om, at halvdelen af københavnerne tager til Jylland i julen. Kun ca. 10 pct. af befolkningen i hovedstadsområdet tager hele turen til ’hovedlandet’, og her er det Region Midtjylland, der er det største trækplaster med ca. fem pct. svarende til omkring 80.000 personer fra hovedstadsregionen.

Kortlægningen af rejsemønstret er foretaget ved at sammenligne, hvor ca. en halv million mobiltelefoner i TDCs net befandt sig i dagene op til og i selve juledagene 2013. Der er tale om såkaldte ’big data’, hvor alle informationer er anonymiseret.

”Tændte mobiltelefoner er konstant tilknyttet en mobilmast, og når vi anonymiserer oplysningerne – dvs. filtrerer numre og abonnementsoplysninger fra – får vi en kolossal mængde data om befolkningens bevægelsesmønstre. Eksemplet viser, at det kan være et meget nyttigt værktøj til at forudse trafikmønstre eller planlægge færdslen efter f.eks. store begivenheder med mange mennesker,” siger direktør Kim Søgaard Kristensen, TDC Operations.

Analysen af mobiltrafikken fortæller i øvrigt også, at det langtfra er alle, der bliver hængende i dagevis hos provinsfamilien. En tredjedel af dem, der tager fra hovedstaden ud til familien på Sjælland, tager hjem igen juleaften eller senest i løbet af dagtimerne 1. juledag.

Jyderne derimod må være indstillet på, at familien fra hovedstaden gerne bliver nogle dage, når de nu har rejst så langt. Her er der først for alvor opbrud 3. juledag.

Om tallene

Trafikkortlægningen baserer sig på aktivitet i TDCs mobilnet i december 2013. Her har vi taget et snapshot af aktiviteten i hovedstadsområdet i nogle timer i dagene 15. og 16. december 2013.

Dette snapshot er herefter blevet sammenlignet med tilsvarende snapshot af aktiviteten i aftentimerne i juledagene over hele landet. Herved er det muligt at danne et billede af rejsemønstrene.

Med ’aktivitet’ menes, at der er foretaget et mobilopkald eller sendt/modtaget en sms.

Der indgår data fra ca. 400.000 mobiltelefoner i analysen. I beregningerne er der taget udgangspunkt i, at der er ca. 1,6 millioner indbyggere i hovedstadsområdet.