Ny Mindfulness terapeutuddannelse i Danmark

En uddannelse der tager sigte på stress reduktion samt forebyggelse af tilbagevendende depressioner.
Claus Dalton Gawin og zenterapi.dk udbyder en ny uddannelse i Danmark som Mindfulness terapeut. Uddannelsen tager sigte på at udfylde det store behov for terapeuter, der kan tage sig af stress reduktion og forebygge tilbagevendende depressioner. Gladsaxe kommune har som den første i landet, indført fri Mindfulness meditation for deres borgere. Langt flere kommuner og private mennesker vil få brug for denne videnskabeligt dokumenterede meditations teknik der stammer fra Zen, en buddistisk tradition i Østen.
Den nye uddannelse strartes i begyndelsen af næste år af Claus Dalton Gawin, der har en Sensei titel og dermed en Zen Master indsigt i Zen, Zazen og Mindfulness. Han har haft med Mindfulness at gøre i mere end 35 år. I de senere år har Claus Dalton Gawin læst psykoterapi og har i den sammenhæng udgivet en del bøger om samtaleterapi. Den seneste er Klient-centreret terapi efter Carl Rogers metode. Claus Gawin mener, at det danske samfund vil få brug for de nye Mindfulness terapeuter efterhånden det bliver mere kendt, at det er en utrolig virksom måde. Uddannelsen tager sigte på at uddanne de nye terapeuter til både at have meditationshold i Mindfulness samt enkelte klienter. Udviklingen i samfundet bliver mere og mere stressende og flere og flere får antidepressiv medicin. Heraf kunne 60% af tilfældene ifølge en engelsk undersøgelse, være henvist til Mindfulnessterapi.
Om uddannelsen siger Claus Gawin:
Zenterapi.dk udbyder en 1-årig Mindfulness terapeut uddannelse, hvor eleven lærer at bruge Mindfulness- terapi og meditation til stressreduktion samt forebyggelse af tilbagevendende depressioner. Uddannelsen tager sigte på, at eleven lærer at uføre Mindfulness meditation på hold eller på klienter enkeltvis.
Det er uddannelsens formål at kvalificere eleven til at kunne udføre Mindfulness meditation på et tværfagligt grundlag gennem undervisningsforløbets undervisning, træning og supervision. Eleven vil blive i stand til at anvende Zen, Zazen og Mindfulness teori, deres modeller og metoder på kompetent vis i kontakten med mennesker i hans/hendes professionelle virke som Mindfulness terapeut. Som udgangspunkt er det hensigten, at eleven skal kunne bruge uddannelsen til at udføre Mindfulness meditation og terapi i forhold til de mennesker, han/hun møder i sin hverdag.