Pirater på IT-Universitetet

Både software-pirater og anti-pirater får taletid på konferencen EBUSS DAY 08 på onsdag. Konferencen, der er arrangeret af studerende fra IT-Universitetet, sætter fokus på tidens hotteste emner inden for e-business.
For andet år i træk arrangerer kandidatstuderende, der læser e-business på IT-Universitetet i København, en faglig konference. Der vil de fokusere på nuværende og fremtidige udfordringer inden for forretningsmæssig brug af it.
EBUSS DAY 08 tiltrækker både studerende, forskere og folk fra erhvervslivet, som vil netværke og opdateres med nyheder og analyser af de sidste trends. Konferencen er gratis, og alle er velkomne.
Piraterne kommer
På konferencen er det lykkes de studerende at få både software-pirater og anti-pirater i tale. Jura-lektor fra KU, Morten Rosenmeier, fungerer som moderator på en debat, der munder ud i en åben diskussion med salen.
”Mange har en mening om software-kopiering – både den lovlige og den ulovlige. Vi er simpelthen nødt til at have mere debat om, hvordan vi finder en balance mellem den frie distribution og honorering af udviklerne. Den diskussion forventer vi bestemt bliver livlig,” siger Ulrik Falktoft, næstformand i EBUSS-foreningen, der står bag arrangementet.
Udover pirat- og anti-piratgruppen deltager Mikael Lindholm. Som skribent og foredragsholder har han i høj grad været med til at sætte Danmarks fremtidige it-udfordringer på dagsorden. Derudover får deltagerne grundigt indblik i danske virksomheders aktuelle brug af it, når Rambøll Management præsenterer deres nye rapport ”IT i Praksis 2008”.
SKAT’s projektleder, Kristian Vengsgaard fortæller om statens it-sammenlægninger og brug af SOA, og endelig holder Jacob Burkard fra CTO e-conomics.dk oplæg om Software as a Service, som er en af tidens allerhotteste emner.

Oprentlig dato: 

2008-10-06 15:38:59 +0200