R​ebild Kommune ansætter to ekstra planmedarbejdere

Økonomiudvalget i Rebild Kommune besluttede på mødet den 13. februar 2019 at der skal ansættes yderligere to planmedarbejdere i Center Plan, Byg og Vej. Det var Venstres byråds-gruppe der ønskede emnet optaget som et punkt på dagsordenen.