Rensning af tag for alger

Tidens tand og den daglige påvirkning af det omskiftelige vejrlig sætter sine spor på tagfladen. Kan man ikke acceptere den naturlige patina, er der mulighed for at forsøge sig med kemisk afrensning af tagfladen. Men har det nogen betydning for tagets levetid, og kan det være direkte skadeligt? Monier har besøgt Teknologisk Institut i Aarhus for at få et svar.