Schmallenberg-virus fundet i mitter i Danmark

DTU Veterinærinstituttet har for første gang fundet det nye virus, der giver deforme lam, kalve og gedekid, i Danmark.