Skadeservice Danmark ny udbyder af digitale kortdata Risikovurderinger i forsikringsbranchen ved skybrud

Forsikringsbranchen får nu nem adgang til en række detaljerede kortdata over hele Danmark, som kan give overblik og lette sagsbehandlingen i forbindelse med forsikringsskader, risikovurdering i forbindelse med skybrud, skadesbehandling eller som dagligt værktøj i forsikringsbranchen.
Formidlingen af kortdata til forsikringsbranchen sker gennem et samarbejde mellem COWI og Skadeservice Danmark. COWI er én af Danmarks førende kortproducenter og råder over en lang række kortprodukter, som f.eks. detaljerede digitale luftfotos fra 2008, en højdemodel for hele Danmark, historiske luftfotos og skråfotos.
Alle disse kortprodukter formidler Skadeservice Danmark nu via en løsning udviklet af COWI.
Nem adgang til detaljerede kort
Resultatet af samarbejdet mellem COWI og Skadeservice Danmark er meget detaljerede kortprodukter af hele Danmark tilgængeligt via internettet. Kortdata hentes direkte via
internettet fra COWIs kortdatabaser. Med en bærbar pc, en opkobling til internettet og applikationen, har man et brugervenligt kortværktøj.
Basispakken er højdedata og detaljerede luftfotos, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over ejendomme. Brugerne kan vælge at udvide basispakken med skråfotos og historiske luftfotos.
Skråfotos tilfører endnu en dimension til sagsbehandlingen - nemlig muligheden for at se alle ejendomme fra skrå og dermed at få et godt overblik over facader.
Risikovurderinger ved skybrud
I løbet af de senere år har ekstreme skybrud gentagne gange vist, at der er behov for at godt beredskab i forbindelse med oversvømmelse både ved landets kyster men også i byområder. Med COWIs detaljerede kort får man nu et meget detaljeret overblik over højdeforhold i byområder. Områder, som er særligt risikotruede ved skybrud, fremtræder tydeligt, og den enkelte sagsbehandler har nu et bedre værktøj til risikovurdering.

Oprentlig dato: 

2008-12-08 13:35:39 +0200