Skal udlandsdanskere kunne stemme?

Under betegnelsen ‘Eksiltinget’ har en gruppe udlandsdanskere foranstaltet en ‘underskriftindsamling’ på nettet op til udskrivningen af valget den 15. september, med det formål at opfordre FN’s generalforsamling til at henlede Folketingets og regeringens opmærksom på, at Danmark ikke opfylder artikel 21.1 i FN’s Menneskerettighedskonvention, der lyder: ‘Enhver har ret til at stemme i sit hjemland.’

En dansk statsborger er i Grundlovens forstand defineret som ‘indfødt’, men da Danmark i 1864 tabte krigen mod Preussen, og dermed Sønderjylland, blev Grundloven ændret til at man også skulle bo i det nu mindre Danmark for at kunne stemme.

‘Eksiltinget’ anser dette som en anakronisme, en oldtidslevning, der ikke hører hjemme i en globaliseret verden og iøvrigt som en overtrædelse af den moralske forpligtelse, Danmark indgik ved tiltrædelsen af FN’s konvention i 1948, hvilket over 2000 ‘underskrivende’ har tilsluttet sig.

At Danmark kunne tiltræde den europæiske pendant i 1952 skyldtes at artikel 21.1 blev udeladt, netop af hensyn til Danmarks Grundlov.

Mange anser skat og stemmeret som samhørende, men denne uretfærdighed blev fjernet med grundlovsændringen i 1915.

Skattebetaling finder sted efter andre regler, og er i princippet den ydelse, man betaler for at opholde sig i et samfund, hvor nu end dette måtte være.

Sagt kort mener ‘Eksiltinget’,at der skal fejes for egen dør, før man gør sig til moralens vogtere i andre egne af verden !