Socialt Leder Forum bliver mere synlig

Der skal en målrettet indsats til, hvis der skal skabes et større offentligt fokus på udviklingshæmmedes situation.

Socialt Leder Forum går en spændende tid i møde, hvor der vil blive sat øget fokus på dialog og synlighed. Socialt Leder Forum var tidligere kendt som konferencearrangør, men er i dag en moderne interesseorganisation for bo- og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede repræsenteret ved ledere og mellemledere inden for det socialpædagogiske område. Samtidig er Socialt Leder Forum et dialogforum på tværs af forvaltninger, regioner og kommuner.

Ifølge direktør Ib Poulsen fra Socialt Leder Forum er det nødvendigt at skabe et større offentligt fokus på de udviklingshæmmedes situation, men også at skabe tryghed og videndeling til gavn for sociale ledere. Det er derfor vigtigt at interesseorganisationen bliver gjort mere synlig ved hjælp af en skærpet kommunikationsindsats, og har på den baggrund ansat kommunikationskonsulent Susanne Thorsager.

Susanne Thorsager kommer fra en stilling som PR- og kommunikationskonsulent i MiljøForum Fyn, hvor hun har haft ansvaret for at sikre en mere offensiv ekstern kommunikation. Susanne Thorsager er fra 1. september 2011 ansat som kommunikationskonsulent i Socialt Leder Forum, hvor hun skal varetage strategiske kommunikationsopgaver, der vil sikre at interesseorganisationen bliver synliggjort.

”Der er brug for dialog og videndeling inden for det socialpædagogiske område. Det forudsætter en høj grad af synlighed og øget information om hvad Socialt Leder Forum står for. Det er en opgave, jeg glæder mig til at løse”, siger kommunikationskonsulent Susanne Thorsager.

Fakta:
Susanne Thorsager er 32 år og uddannet cand. mag. i International Virksomhedskommunikation fra Syddansk Universitet i Odense. Susanne har lavet kommunikationsopgaver for Finansrådet og har senest været ansat som PR- og kommunikationskonsulent hos MiljøForum Fyn.