Topsil indgår ny råvarekontrakt og planlægger udvidelse af produktionskapacitet

Topsil har d.d. indgået en ny langtidskontrakt for levering af råvarer
(polysilicium) med henblik på at udvide Float Zone (FZ) produktionen i
Frederikssund. Kontrakten er indgået med Wacker Chemie AG, som er én af to
udbydere på verdensmarkedet af råvarer til Topsils Float Zone produktion, og
supplerer således den eksisterende langtidskontrakt, Topsil indgik i 2006
vedrørende leverancer i perioden 2007-2012 med den anden udbyder.
Den nye langtidskontrakt sikrer yderligere leverancer af polysilicium i
perioden 2010 til 2017, og Topsil vil løbende i 2009 modtage leverancer fra
Wacker med henblik på at kunne tilpasse produktionen til en øget volumen fra
2010.
Kontrakten er indgået på markedsmæssige vilkår. Som led i aftalegrundlaget skal
Topsil yde en forudbetaling. Forudbetalingen anvendes til betaling af råvarer
fra Wacker i takt med leveringer i perioden 2010 til 2017.
Topsil evaluerer pt. de kommercielle muligheder for at afsætte den øgede
volumen i tilsvarende kontrakter af længerevarende karakter med kunderne.
Forøgelse af produktionskapacitet og udvidelse af produktprogram
Polysilicium er den vigtigste råvare i Topsils Float Zone produktion, og med
indgåelse af den nye langtidskontrakt forventer Topsil at kunne udvide
produktionsvolumen med ca. 10-15% i 2009, ca. 20-25% i 2010 og ca. 30% i de
efterfølgende år i forhold til den producerede volumen i 2008.
Selv med den forøgede råvaremængde er den samlede produktionsvolumen til 2009
allerede fuldt allokeret til kunderne. Topsil øger produktionsvolumen på to
områder. I løbet af 1. halvår 2009 udvides åbningstiden på det eksisterende
produktionsanlæg fra de nuværende fem dage/ugentligt til kontinuerlig
produktion (24 timer i døgnet, 7 dage om ugen). Endvidere igangsætter Topsil
etablering af en ny moderne produktionshal til renrumsproduktion primo 2010 i
Frederikssund. Den nye produktionshal vil huse nye Float Zone maskiner, og
produktionskapaciteten kan scaleres i takt med de fremtidige
afsætningsmuligheder.
Den nye leveranceaftale vil endvidere give Topsil mulighed for at udvikle nye
produkter baseret på en større diameter (200 mm) end det nuværende sortiment,
der primært består af 100-150 mm produkter. Topsil forventer efterspørgsel på
200 mm produkterne fra 2010.
Ny langtidskontrakt har stor strategisk værdi
Kontrakten med Wacker har ikke alene stor kommerciel værdi for Topsil i forhold
til at realisere selskabets langsigtede vækstplan. Den har også en stor
strategisk betydning, idet råvaremarkedet for Topsils Float Zone produktion de
seneste år har ændret sig således, at levering af polysilicium til Float Zone
kun kan garanteres i større mængde ved indgåelse af langtidskontrakter med de
to udbydere på verdensmarkedet.
Kunderne i halvlederindustrien kræver, at Float Zone producenter kan garantere
stabile leverancer. Topsil har nu sikret sig leverancer fra begge
verdensmarkedets råvareproducenter, og har endvidere gennem erhvervelsen af
Cemat Silicon i 4. kvartal 2008 mulighed for at anvende det billigere
czochralski-materiale som grundlag for Float Zone produktion i den udstrækning
det skønnes kommercielt relevant.
Selskabet vurderer, at markedet for råsilicium vil ændre sig i de kommende år,
således at Topsil fremover vil have bedre adgang til at indgå nye
langtidskontrakter for råvarer i takt med den stigende efterspørgsel.
Det stiller Topsil i en god position til at imødekomme kundernes stigende
efterspørgsel og har skabt et optimalt fremadrettet fundament for eksekvering
af Topsils vækststrategi.
Forventninger til 2008
Indgåelsen af råvarekontrakten med Wacker Chemie AG giver ikke anledning til at
ændre forventningerne til omsætning og resultat for 2008.
Topsil fastholder således forventningerne om en omsætning i niveauet 260-280
mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 50-60 mio. kr. som senest udmeldt i
forbindelse med delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2008.