Færdiggørelsen af Musikkens Hus i Nordjylland bliver 4 – 5 måneder forsinket.

Oprettet 22/08/2011 – 15:06

Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har i dag orienteret de fremtidige brugere af Musikkens Hus i Nordjylland om, at færdiggørelsen af byggeriet forventes at blive 4 – 5 måneder forsinket.
Byggeriet af Musikkens Hus i Nordjylland løb fra starten ind i betydelige udfordringer, idet den forureningsmæssige situation og de gamle funderingsrester fra Nordkraft var værre end det blev vurderet ud fra de forundersøgelser som det rådgivende ingeniørfirma gennemførte. Disse forhold kombineret med en senere opstart af de efterfølgende entrepriser har betydet, at samtlige entreprenører for at overholde færdiggørelsesdatoen ville få mindre tid til rådighed end oprindeligt planlagt.
Der har hen over sommeren været ført indgående drøftelser med samtlige entreprenører, og i et konstruktivt samarbejde, er man nu nået til enighed om en ny samlet tidsplan, som sikrer entreprenørerne en rimelig tid til at gennemføre byggeriet under forudsætning af, at der ikke opstår væsentlige uforudsete problemer.
Den nye tidsplan medfører, at byggeriet ikke vil kunne afsluttes omkring årsskiftet 2012/2013 men først hen på foråret 2013. Byggeriet vil således være klar til at blive taget i brug inden sommerferien 2013.
Formanden for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, Bent Frank udtaler i den anledning:
”Med den vanskelige opstart var vi nok lidt for optimistiske i vores tro på, at byggeprocessen kunne koncentreres yderligere. Men som vi allerede vidste på forhånd, er det et kompliceret hus at bygge, som kræver dygtige entreprenører – og det har vi heldigvis. Men vi skal også give entreprenørerne rimelige betingelser at gennemføre byggeriet under og mulighed for at yde den høje kvalitet i arbejdet, som de er kendt for og som vi ønsker. Derfor melder vi ud nu og venter ikke til vi nærmer os afslutningen af byggeriet.
Heldigvis har brugerne af Musikkens Hus i Nordjylland på et møde i dag vist forståelse for den senere indflytning i huset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *