Jordfordeling – hvad får du ud af det, og hvordan lykkes det uden tilskud?

Der er et efterslæb på arrondering i landbruget. Jordfordeling er det værktøj, der kan løse puslespillet for den enkelte ejendom og give store besparelser på grund af mindre kørsel mellem markerne og mindre transport af græs, gylle mm.. Men hvordan kommer man i gang med en jordfordeling? Og hvordan kommer man i mål uden offentlige tilskud? Få svaret på webinaret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.