Kommune undskylder og ændrer praksis efter advokatundersøgelse

Poul Schmith/Kammeradvokaten har afsluttet sin gennemgang af i alt 86 sager, der har været behandlet i Rudersdal Kommunes Skole- eller Dagtilbudsvisitationsudvalg. Undersøgelsen påviser systematiske og alvorlige fejl, der er af så væsentlig karakter, at kommunen har pligt til at genoptage de pågældende sager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *