Billigere og bedre vindmøller på vej

Med WINDAR-sensoren er det nu muligt at reducere slitage på vindmøllens vitale dele og producere energi mere effektivt. Alt sammen til en hidtil uset lav pris.
Hvordan reducerer man omkostninger til vedligehold på en vindmølle, samtidig med at man får den til at producere mere el? Og hvordan gøres det på den billigst mulige måde? Det spørgsmål har firmaet OPDI Technologies i samarbejde med DTU Fotonik ved Danmarks Tekniske Universitet besvaret.
Løsningen er den såkaldte WINDAR-sensor, som måler vindhastigheden op til 200 meter foran møllevingerne. Dermed kan møllen selv indstille vingerne optimalt op imod vinden, og man forventer, den vil kunne producere 5-15 % mere energi. Som en sidegevinst mindskes belastningen på møllens vitale dele, og omkostningerne til vedligeholdelse reduceres. Teknologien findes allerede i dag, men kan nu produceres til en langt lavere pris.
”Det er revolutionerende, fordi prisen på vores sensor-teknologi ligger 85-90 % under alternative, markedsførte teknologier,” siger Jørgen Korsgaard Jensen, direktør i OPDI Technologies.
Færre omkostninger
WINDAR er en sammentrækning af WIND (Vind) og LIDAR (Light Detection and Ranging), som er en teknologi, der blandt andet bruges til at måle vindhastighed. Teknologi har eksisteret siden 1970’erne, men har hidtil været meget dyr.
Derfor findes der i dag ingen vindmølleproducenter, som benytter LIDAR-sensorer i vindmøller, da prisen på eksisterende sensorer ligger omkring 1 million kr. per styk. WINDAR-scanneren kan imidlertid markedsføres til en pris, der vil ligge 90-95 % under dette prisniveau. Det betyder, at OPDI Technologies kan tilbyde teknologien til en rentabel pris, der ud over at forlænge møllens levetid og dermed reducere møllens vedligeholdelsesomkostninger også vil kunne få møllen til at producere el mere effektivt.
”Vi vil gerne ud og vise omverdenen, at når forskning og erhvervsliv går sammen, så giver det en god gevinst i form af samfundsnyttige teknologier,” fortæller Jørgen Korsgaard Jensen.
Han tilføjer, at firmaet har etableret et separat selskab, WINDAR Photonics A/S, som med base i Risø DTU i Roskilde skal fokusere på fortsat udvikling og kommercialisering af WINDAR-sensoren.
Resultatet af tre års forskning
Christian Pedersen er gruppeleder ved DTU Fotonik. Han fortæller, at DTU Fotonik igennem en lang årrække har forsket i såkaldte ’continous wave’-LIDAR-systemer til vindmøller. WINDAR-sensoren er således resultatet af tre års forskning.
”Da projektet startede, var der en stor teknologisk usikkerhed med hensyn til, om man kan bruge alternative lyskilder til LIDAR-systemer. Forskningen bar dog frugt og lagde dermed grunden for nye industrielle anvendelser af LIDAR-systemer. Den efterfølgende proces har været en spændende og udfordrende opgave for de involverede forskere, og det er en glæde at se, at der nu bliver stiftet et nyt dansk selskab til den videre kommercielle udnyttelse af forskningsresultaterne og teknologien,” fortæller Christian Pedersen.
WINDAR Photonics forventer at starte produktion og afsætning af sensoren i starten af 2010.

Oprentlig dato: 

2009-02-26 12:47:19 +0200