Biolog oppdaterer Gud

Mennesker trenger et bilde av Gud, mener biolog og professor Bjørn Grinde, som selv er utmeldt av statskirken. Hans nye bok gir Gud et moderne ansikt.
Gud - en vitenskapelig oppdatering - BOKNYHET fra Flux!
Gud har havnet i skuddlinjen. Det kriges i Guds navn, og mange skylder på religion for konflikter og undertrykkelse. Gud angripes også fra vitenskapelig hold. Kløften mellom tro og vitenskap er blitt ganske ufremkommelig, sier Bjørn Grinde. I dag har vi et annet grunnlag for å beskrive både Gud og skaperverket enn Bibelen gjør. Boken Gud – en vitenskapelig oppdatering tar hensyn til dette. Er evolusjonen Guds verktøy? spør biologen.
Vitenskapen gir oss kunnskapene, men religion er viktig for å utnytte dem, mener han. For å få fram det beste i både religion og vitenskap, må vi løse konflikten. Grinde tror slett ikke vi blir kvitt vold og tyranni ved å begrave Gud. Målet må være å oppmuntre de positive sidene ved troen. Forfatteren mener det er mulig å forsone religion og vitenskap uten at noen av dem tar skade av det.
Professor Thomas Hylland Eriksen sier om boken: «Dette er en modig og lærerik bok; reflektert, avbalansert og skrevet med eksistensiell nerve. Det er fantastisk at en internasjonalt anerkjent genetiker tør, og vil, skrive en bok som denne, og jeg tør påstå at utgivelsen av denne boken vil kunne løfte debatten om vitenskap og religion opp på et nytt nivå.»