​Moesgaard får karakteren ’meget tilfredsstillende’

​Kulturstyrelsen gennemfører med jævne mellemrum en gennemgang af de statsanerkendte museer for at sikre, at museerne lever op til de forpligtigelser, de har i forhold til museumsloven. Moesgaard Museum varetager sine opgaver meget tilfredsstillende, lyder Kulturstyrelsens karakter i en netop offentliggjort kvalitetsvurdering af museet.