Stor efterspørgsel på sand mod vand efter sommerens skybrud

Oprettet 19/08/2011 – 15:06

Midtjyske Dansand A/S har udviklet et nyt produkt, Dansand Stormflodssand, der er pakket i robuste sække, og som dermed hurtigt og effektivt kan placeres som værn mod vand.
Mange husejere, virksomheder og offentlige institutioner har i denne sommer gang på gang ærgret sig over indtrængende vand ved kraftig regn eller skybrud, og den vådeste sommer i mange år har givet travlhed hos Dansand A/S i Addit syd for Silkeborg. Her har man som følge af de seneste års kraftige regnskyl og eksperternes forudsigelser om mere ekstremvejr i fremtiden, pakket et nyt produkt, Dansand Stormflodssand, og det efterspørges i stor stil af private, boligforeninger, grundejerforeninger, forretninger, fabrikker og landbrug.
Stormflodssandet leveres i sække med 25 kilo sand, og de kan hurtigt placeres som en barriere mod vandet. Det er praktisk og effektivt, og nogle gange skal det da også gå stærkt, når skybrud truer med at oversvømme kældre eller trænge ind til maskiner og varelagre. Med det nye produkt kan man på få minutter bygge en 15 centimeter barriere af sand mod vand, fremfor at stå med 15 centimeter beskidt og ildelugtende vand i huset med de ødelæggelser af ofte uerstattelige ejendele, det medfører. Sækkene kan, evt. sammen med en presenning, som sækkene placeres på, og som til sidst foldes op over sækkene, lægges i et enkelt eller flere lag på fortove, i indkørsler, ved trapper eller ved døre og kældervinduer ved private boliger, butikker og virksomheder. Det giver tryghed, når vandet stiger. Sommerens megen regn og de alt for mange tv-billeder af fortvivlede mennesker i oversvømmede huse har betydet, at der hos Dansand A/S er lavet et lager, så der kan leveres stormflodssand fra dag til dag.
Kan bruges igen
Dansands Stormflodssand er vasket og tørret sand, leveret i kraftig plastemballage. Det betyder, at sækkene med sand ikke kun holder som barriere mod vandet, de kan normalt bruges igen, hvis og når kraftigt eller langvarigt regnvejr medfører nye trusler om oversvømmelse. Man kan selvfølgelig også vælge at bruge sandet til andre formål efter brug som vandbarriere. Hvis sækkene åbnes, har man et godt og miljøvenligt produkt, der for eksempel kan bruges til at skabe en mere jævn græsplæne.
Når efterspørgslen på stormflodssand er stor, skyldes det, at flere gerne vil forebygge frem for at helbrede. Det kan være svært eller måske umuligt at forhindre vandet i at trænge ind ved at bygge dæmninger eller grave grøfter. Er skaden først sket, kan vandet give store skader på indbo, varelagre og maskiner. Når et område rammes af ekstremt store nedbørsmængder, betyder det straks travlhed og ventetid på hjælp og pumper. Mange steder i landet har sommerens megen regn således betydet, at der er lang ventetid på affugtere, og skadesservicefirmaer har ventelister, når det gælder renovering af indbo, udstyr og maskiner med vandskader.
Det er ikke første gang, Dansand A/S har måttet være fleksibel og indrette sig efter de særlige behov, vejret medfører. De sidste par vintre har der således været stor efterspørgsel på blandingen SandSalt, fordi den megen is og sne pressede kommunernes saltlagre. Nu er det altså regnen, der er med til at give travlhed hos den midtjyske leverandør af produkter fra egen sandgrav og produktionsanlæg. Virksomheden fremstiller som normalt i denne tid store mængder tørret kvartssand til byggeri, industri, sportsanlæg mv. i ind- og udland, men den regnvåde sommer har givet et nyt marked af små og store kunder, der satser på sand mod vand for at undgå vandskader med de ærgrelser og omkostninger, det medfører.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *