Talande SMS nu verklighet på GratisSMS.se

Medlemmarna på GratisSMS.se, en av Sveriges ledande sajter för gratis SMS, erbjuds numera möjligheten att skicka talande meddelanden till vänner och bekanta. Detta görs med hjälp av röster från Acapela Group, expert på röstlösningar och talsyntes, och teknik från Roslab AB, ledande inom lösningar för automatiska samtalstjänster.
På populära GratisSMS.se kan medlemmar varje dag utan kostnad skicka upp till två SMS till valfritt mobilnummer. (Vill man skicka fler än två SMS per dag kan man antingen köpa fler SMS-krediter eller värva medlemmar, deltaga i tävlingar osv.) Att skicka ett Tal-SMS går till så att man väljer alternativet Tal-SMS och skriver in sitt meddelande liksom mottagarens mobilnummer. Mottagaren rings därefter upp och meddelandet läses upp av Acapelas röst Elin.
”Genom att lägga till Tal-SMS till vårt utbud av tjänster så differentierar vi oss från konkurrenterna. Vi har fått mycket positiva kommentarer angående den nya taltjänsten och antalet aktiva medlemmar ökar ständigt”, säger Dennis Gustafsson på GratisSMS.se.
De skrivna meddelandena talsätts i realtid dygnet runt med Acapelas behagliga och mycket tydliga röster. Tekniken som gör det möjligt att omvandla text till tal i ett SMS har utvecklats och drivs av göteborgsbaserade Roslab AB. GratisSMS är en av de första svenska applikationerna för Roslabs tal-SMS-tjänst med Acapelas röster.
”Acapelas naturliga och kvalitativa röster är perfekta för att omvandla skrivna meddelanden till naturligt tal”, säger Henrik Roos, VD på Roslab AB. ”Vi ser ett stort intresse både i och utanför Sverige för denna teknik”, fortsätter han.