Værd at vide om de nye kørekortregler inden den 19. januar 2013

Oprettet 17/12/2012 – 14:00

Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler er en følge af et EU-direktiv og betyder, at der sker en række ændringer inden for kørekortområdet.
Direktivet betyder bl.a., at der fremover kun skal være én EU-kørekortmodel (plastmodel i stil med kreditkort), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal have en begrænset administrativ gyldighedstid, således at kørekortet jævnligt skal fornys. Direktivet indeholder herudover en række væsentlige ændringer af kørekortreglerne som f.eks. bestemmelser om nye kørekortkategorier og alderskrav.
Til dig, der er ved at tage kørekort eller skal i gang med dette
Fra den 19. januar 2013 kan der på grund af ændringerne ikke udstedes kørekort efter de regler og den model, som kendes i dag. Dette vil kunne give anledning til nogle særlige udfordringer i forhold til dig, der ønsker at erhverve kørekort i perioden op til den 19. januar 2013, og som f.eks.:
· har påbegyndt eller færdiggjort køreundervisning, men ikke har bestået den praktiske prøve inden den 19. januar 2013,
· ikke har bestået den praktiske prøve og gerne vil op til ny praktisk prøve inden den 19. januar 2013.
Konsekvensen i disse situationer kan være, at du må begynde helt forfra på køreundervisning, at du måske ikke længere opfylder alderskravene til at erhverve kørekort, og/eller at dit kørekort bliver udstedt med en kortere gyldighedsperiode end efter de gældende regler.
For i videst mulig omfang at imødegå uhensigtsmæssige situationer for de personer, der tager kørekort i perioden op til den 19. januar 2013, er det besluttet, at afholdelse af teori- og praktiske prøver indstilles i perioden fra den 11. januar til den 18. januar 2013.
Formålet med at indstille køreprøveafviklingen i denne periode er at sikre, at de nødvendige registreringer og opdateringer i politiets og kommunernes registre mv. kan foretages i forhold til de kørekortansøgere, der i perioden indtil den 11. januar 2013 har bestået køreprøven.
Det betyder for dig, der er ved at tage kørekort, at du skal være opmærksom på:
· at du kun kan være sikker på at få udstedt kørekort efter de gamle regler, hvis du består køreprøven senest den 10. januar 2013, så kørekortet kan nå at blive udstedt inden den 19. januar 2013,
· at fristen den 19. januar 2013 er ufravigelig, hvilket kan betyde, at du i visse tilfælde skal gennemføre en helt ny køreuddannelse, at du ikke længere opfylder aldersbetingelserne for den kategori, du er ved at tage kørekort til, og/eller at kørekortet vil blive udstedt med kortere gyldighedstid end tidligere,
· at der vil være begrænsede muligheder for at gå op til nye prøver, hvis du ikke består.
Det betyder for dig, der skal til at tage kørekort, at du skal være opmærksom på:
· at der fra den 19. januar 2013 er nye kategorier og alderskrav,
· at din kørelærer allerede nu kan undervise dig efter de nye regler,
· at hvis du undervises efter de nye regler, kan du først gå op til køreprøve fra den 19. januar 2013.
Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ændringer, der sker pr. 19. januar 2013 og du kan finde kørekortbekendtgørelsen her (link til bekendtgørelse nr. 886 af 15. august 2012 på retsinfo.dk).
Nye kørekortkategorier og alderskrav
Når de nye kørekortregler træder i kraft, indføres der som nævnt nye kørekortkategorier og alderskrav. Ændringerne medfører, at du fremover gradvist med alderen og erfaringen kan opnå adgang til de store motorcykler, store lastbiler og store busser.
Fra den 19. januar 2013 kan du få udstedt kørekort til følende kategorier:
1) Kategori AM (ny kategori)
a) Lille knallert
b) Stor knallert
2) Kategori A1 (ny kategori)
Lille motorcykel.
3) Kategori A2 (ny kategori)
Mellemstor motorcykel.
4) Kategori A
Stor motorcykel.
5) Kategori B
Almindelig bil.
6) Kategori C1 (ny kategori)
Lille lastbil.
7) Kategori C
Stor lastbil.
8) Kategori D1 (ny kategori)
Lille bus.
9) Kategori D
Stor bus.
10) Kategori E
Stort påhængskøretøj.
a) Kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E).
b) Kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) (ny kategori)
c) Kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E).
d) Kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) (ny kategori)
e) Kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E).
Fra den 19. januar 2013 gælder følgende alderskrav, når du skal tage kørekort
Kategori
Alderskrav
Kategori AM (lille knallert)
16 år
a) Kategori AM (stor knallert)
b) 18 år
c)
Kategori A1
(lille motorcykel)
a) 18 år
Kategori A2
(mellemstor motorcykel)
b) 20 år*
Kategori A
(stor…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *