Fødevareforskning skal skabe vækst og velstand

Oprettet 19/08/2011 – 13:06

Videnskabsministeriet og Fødevareministeriet har udarbejdet en plan for fødevareforskning, -udvikling og -demonstration, der skal udvikle fødevareområdet.
Produktion, forarbejdning, distribution og forbrug af fødevarer har en meget stor betydning for det danske samfund, herunder eksporten og beskæftigelsen. Nu har Videnskabsministeriet og Fødevareministeriet med hjælp fra en faglig følgegruppe taget initiativ til en ny fødevareplan, der kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får endnu mere ud af forskningen.
“Forskning kan være med til at sikre, at vi udvikler et innovativt, dynamisk og bæredygtigt erhverv, der producerer sunde og velsmagende fødevarer. Dansk fødevareforskning har høj kvalitet samtidig med, at vi har stærke globale virksomheder. Planen skal være med til at sikre, at vi fortsat er blandt de bedste i verden ved at skrue op for det offentlige/private samarbejde om forskning og udvikling inden for området”, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.
Ud over en vision for dansk fødevareforskning indeholder planen konkrete forslag til en forbedret koordinering mellem offentlige råd og fonde, styrket internationalisering og udbygning af samarbejdet mellem universiteterne, blandt andet om udvikling af uddannelser til det biobaserede samfund.
Følgegruppen, som har deltaget i udarbejdelsen af planen, vil om et år følge op på realiseringen af anbefalingerne.
“Der er en stigende efterspørgsel i hele verden efter sunde og velsmagende kvalitetsfødevarer, men også fx biomasse og enzymer. Det åbner en bred vifte af muligheder for danske fødevareproducenter.
Regeringen vil med den nye fødevareplan forsøge at sikre dansk fødevareerhverv de bedste betingelser, så virksomhederne også fremover kan være konkurrencedygtige og skabe vækst og velstand i Danmark”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *