Ny generation af flammehæmmere spredes også i miljøet

Oprettet 19/08/2011 – 13:06

En nordisk screening-undersøgelse af 17 kemiske stoffer, der anvendes som flammehæmmere i forbrugerprodukter, viser, at også disse stoffer lig de tidligere anvendte flammehæmmere kan ende i miljøet. Undersøgelsen, der er iværksat i regi af Nordisk Ministerråd, baserer sig på 64 prøver i de nordiske lande. Nationalt Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet, står for Danmarks bidrag til undersøgelsen.
Nye kemiske stoffer, der har afløst de såkaldte PBDE’ere (polybrominerede diphenylethere) som flammehæmmere i blandt andet forbrugerprodukter som pc’er, spredes også i miljøet. Stofferne er i vekslende omfang fundet i prøver fra luft, slam og sediment og i vævsprøver fra fugle, fisk og muslinger. Prøvetagningen er foregået i alle de nordiske lande.
Stofferne, der blev screenet for i undersøgelsen, er 16 brominerede flammehæmmere og en kloreret flammehæmmer ”Dechlorane Plus™”. Disse stoffer er afløsere for PBDE’erne, der i EU enten allerede er udfaset som flammehæmmere eller på vej til at blive det på grund af deres giftighed over for dyr og mennesker.
Rapporten fra Nordisk Ministerråd, Brominated Flame retardents (BFR) in the Nordic Environment, viser, at også de nye flammehæmmere spredes i miljøet, mens kilderne til stoffernes spredning og ad hvilke vigtige transportveje, f.eks. via luften og spildevandsrensningsanlæg, stofferne spredes ikke klarlagt. Der er endnu så ringe viden om stoffernes effekt i miljøet, at det i rapporten ikke har været muligt sige noget om, hvad det betyder, at stofferne kan påvises.
Cand.pharm. Susanne Boutrup, Nationalt Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet oplyser, at rapporten giver et snapshot af disse nye stoffer i miljøet. Det anbefales i rapporten, at screeningsundersøgelsen følges op af yderligere studier af stofferne.
”Det gælder især undersøgelser af stoffernes eventuelle giftighed for økosystemerne og mennesker, men også kilderne til stofferne og deres spredningsveje,” siger Susanne Boutrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *