50 initiativer skal styrke innovation og vækst i Danmark

Oprettet 14/07/2010 – 08:26

Rådet for Teknologi og Innovation udsender i dag InnovationDanmark 2010-2013. Rådet giver her sit bud på, hvordan det vil anvende 3½ mia. kroner til forskning og innovation i danske virksomheder til gavn for vækst, produktivitet og beskæftigelse.
Det er dokumenteret, at danske virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, tjener 66 øre for hver krone, de investerer. Og virksomheder, der investerer i innovation, tjener 30 øre for hver krone, de investerer. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder forsker, udvikler og innoverer – og at de gør det i samarbejde med universiteter og GTS-institutter.
– InnnovationDanmark indeholder mange gode initiativer, som kan medvirke til at styrke væksten i Danmark. Jeg vil bringe mange af initiativerne med videre, når regeringen til efteråret kommer med sin plan for at styrke innovationen i de små og mellemstore virksomheder, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.
InnovationDanmark 2010 – 2013 skal bidrage til, at Danmark hurtigt kommer tilbage på vækstsporet, og til at virksomhederne opnår større vækst i deres produktivitet, end de har gjort de seneste år.
– Vi lægger i rådet stor vægt på at dokumentere, at de penge, regeringen og Folketinget har sat af til at øge innovation, også har en væksteffekt – ude i virksomhederne og for samfundet som helhed, siger formand for Rådet for Teknologi og Innovation Lars Mikkelgaard-Jensen.
InnovationDanmark 2010 – 2013 indeholder over 50 konkrete initiativer. De skal skabe følgende aktiviteter for virksomhederne:
* 250 små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til at ansætte akademikere. Tilskuddet øges med 25 procent til 12.500 kr. om måneden.
* 1000 små og mellemstore virksomheder kan få en videnkupon på op til 100.000 kr. til at købe viden på universiteter og GTS-institutter.
* Alle virksomheder får tilbud om at deltage i et netværk, der skaber innovationsprojekter, idégenerering, samarbejde om forskning og kurser i innovation. Målet er, at mindst 6000 virksomheder tager imod tilbuddet.
* Kapitaltilskud på seks millioner kr. baner vej for 200 nye videnbaserede vækstvirksomheder.
* 150 små og mellemstore virksomheder får mulighed for at deltage i større forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med universiteter.
* 50 internationale forskningsprojekter får dansk deltagelse ved hjælp af midler fra rådet.
* GTS-nettet styrker fokus på små og mellemstore virksomheder, så mindst 27.500 af dem får viden og teknologi fra rådet.
* 75 forskere får op til 1,5 million kr. til at modne og kommercialisere deres opfindelser.
* 400 ErhvervsPhD’ere skal udføre forskningsprojekter i erhvervslivet med tilskud på hver op til en million kr. hver.
Rådet for Teknologi og Innovation er udpeget af videnskabsministeren til at gøre en indsats for, at danske virksomheder bliver mere innovative og oplever vækst. Regeringen og Folketinget har bevilget over tre en halv milliard kr. til det formål over de næste fire år.
Du kan se InnovationDanmark 2010 – 2013 i sin fulde længde og et sammendrag på www.fi.dk/publikationer/2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *