Åbning af 30-årig dansk statsobligation (4,5 pct. stående lån 2039)

Oprettet 03/11/2008 – 13:11

Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank åbner et langt dansk statspapir. Et 30-årigt statspapir kan anvendes i forbindelse med pensi-onsselskabers risikostyring, herunder afdækning af risiko for udsving i værdifastsættelsen af pensionsselskabers hensættelser. I dag foretages denne afdækning primært ved hjælp af lange europæiske statspapirer og forskellige typer afledte instrumenter, primært i euro. For at forbed-re den danske pensionssektors muligheder for risikoafdækning er det besluttet at åbne en 30-årig dansk statsobligation. Det er hensigten, at papiret opbygges til et endeligt udestående på omkring 60 mia.kr. Ude-ståendet i papiret vil dog afhænge af markedsefterspørgslen.
Strategien for udstedelse af indenlandske statsobligationer er uænd-ret, herunder opbygning af et nyt 10-årigt statspapir ca. hvert andet år, der opbygges til et endeligt udestående på omkring 50 mia.kr.
Åbningsauktion
11. november 2008 åbnes 4,5 pct. stående lån 2039 (ISIN: DK0009922320) med termin 15. november. Statsobligationen forfalder den 15. novem-ber 2039.
Åbningssalget vil foregå via MTSDenmarks auktionssystem med sta-tens primary dealere som modparter. Åbningen forudsætter rolige mar-kedsforhold. Efterfølgende planlægges papiret at blive opbygget gen-nem tapsalg og via auktioner.
Bud vil kunne lægges ind fra åbningen af MTSDenmark på auktions-dagen indtil kl. 10.30 CET. Herefter fastsættes hurtigst muligt, og senest inden for 10 minutter, skæringskurs. Bud på skæringskursen eller der-over tilgodeses til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tildelt papirer efter pro-rata.
Lånevilkår er offentliggjort på www.statsgaeld.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *