Afviklingsselskabet – Bonusbanken a/s

Oprettet 14/10/2008 – 12:31

Det kan konstateres, at der efter salget af bankvirksomheden fortsat handles
aktier i afviklingsselskabet (det tidligere Bonusbanken).
Selskabet udsendte selskabsmeddelelse den 3. oktober, hvor der oplystes
følgende:
”Selskabet ejer 103.200 stk. aktier á nominelt kr. 10,00 i Vestjysk Bank a/s.
Disse aktier blev af Vestjysk Bank betalt til selskabet som nettovederlag for
overtagelsen af bankvirksomheden. Denne nettokøbesum var beregnet ud fra et
beløb svarende til 0,50 kr. for hver aktie á nominelt 1 kr. i Bonusbanken a/s,
og beregnet ud fra børskursen på aktier i Vestjysk Bank fredag den 26.
september 2008.
Ud over denne aktiepost i Vestjysk Bank befinder retten til at foretage
skattefradraget for de stedfundne nedskrivninger sig fortsat i
afviklingsselskabet. På foreløbigt grundlag kan det skattefradrag, der følger
heraf, beregnes til lidt over 200 mio. kr. Den eventuelle værdi heraf afhænger
dog af selskabets fremtidige forhold, indtjening mv.”
Det skal præciseres, at selskabet ikke ejer aktiver herudover – ej heller de
fordringer, der dannede grundlag for hensættelserne forud for overdragelsen til
Vestjysk Bank a/s. Disse fordringer er som alle andre aktiver overgået til
Vestjysk Bank a/s, hvorfor disse ikke på nogen måde har betydning for
afviklingsselskabets økonomiske forhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *