Almene boliger stimulerer byggeaktiviteten

Oprettet 11/08/2011 – 12:06

Det almene boligbyggeri sikrer fremgang i boligbyggeriet. Til gengæld er erhvervsbyggeriet faldet markant.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at boligbyggeriet i 2. kvartal 2011 steg med 19 procent i forhold til året før. Og det er de almene boliger, som skaber væksten. Ifølge Danmarks Statistik blev der påbegyndt 5.400 boliger i 1. halvår 2011 mod 4.400 i 1. halvår 2010.
Det er en fremgang på 1.000 boliger, hvilket svarer til 23 procent, og det skyldes en kraftig vækst i nybyggeriet af de almene boliger, fortæller seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.
I slutningen af 2010 blev der givet ekstraordinært mange tilsagn til nybyggeri af almene boliger, dvs. almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. De mange tilsagn blev givet inden stigningen i det kommunale grundkapitalindskud fra 7 til 14 procent af anskaffelsessummen pr. 1. januar 2011.
– For de almene boliger går der typisk godt et halvt år fra tilsagnet bliver givet til selve påbegyndelsen af nybyggeriet finder sted, og derefter varer selve byggeperioden omkring ét år. Det medfører, at tilsagnene i slutningen af 2010 vil fremkalde en betydelig vækst i det samlede boligbyggeri fra sommerhalvåret 2011 og helt frem til efteråret 2012, vurderer Finn Bo Frandsen.
Det er værd at bemærke, at der således er en vigtig vækststimulans i nybyggeriet af de almene boliger, der er med til at sikre, at bygge- og anlægsbranchen kan fastholde kompetencerne, pointerer Finn Bo Frandsen.
– Selv om der tale om foreløbige tal, og byggestatistikken derfor skal tages med forbehold, så er der ingen tvivl om, at der i år er en meget betydelig fremgang i boligbyggeriet, siger Finn Bo Frandsen.
Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at det samlede nybyggeri faldt med 8 procent i forhold til året før målt ved det påbegyndte etageareal. Erhvervsbyggeriet faldt med 26 procent, mens nybyggeriet af bygninger til kulturelle formål samt institutioner og fritidsformål var 3 procent over niveauet i fjor.
Faldet i aktiekurserne og usikkerheden til fremtiden får mange mennesker til at spare yderligere, og det vil med andre ord sige, at der er mange mennesker, der bliver mere tilbageholdende med at bruge penge til forbrug. Det dæmper efterspørgslen og den økonomiske vækst, både ude i verden og her i landet.
Med udsigterne til lav vækst i den danske produktion og lav udnyttelse af produktionskapaciteten er der foreløbig ikke udsigt til en ny vækst i erhvervsbyggeriet, slutter Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *