Amagerbankens likviditet

Oprettet 10/10/2008 – 16:17

18. september 2008 offentliggjorde Amagerbanken en udtalelse om bankens aktuelle
situation. Om bankens likviditet blev blandt andet oplyst følgende: ”Bankens
likviditet er stabil og fortsat tilfredsstillende. Vilkårene for bankens
likviditetsoptagelse (”funding”) er kendetegnet ved de samme vanskeligere
globale markedsforhold, som gælder for andre banker.”
I udtalelsen gjorde banken opmærksom på, at forventningerne til fremtiden som
følge af de herskende markedsforhold var forbundet med en højere grad af
usikkerhed end normalt.
Som følge af de markant forværrede forhold i den globale finanssektor i de
følgende dage og særligt op mod måneds- og kvartalsafslutningen 30. september
2008, blev likviditetssituationen forværret generelt, herunder for Amagerbanken.
Således opfyldte banken i en periode ikke § 152 i lov om finansiel virksomhed,
hvilken situation banken havde pligt til at udbedre i henhold til loven.
For at tilvejebringe en stabil funding-situation i det korte pengemarked opnåede
banken 3. oktober 2008 en kortfristet lånemulighed i Nationalbanken, hvorefter §
152-situationen ophørte.
Med offentliggørelsen 5. oktober 2008 af etableringen af en statsgaranti for
bankindskud og med Folketingets vedtagelse af garantiordningen i dag er der
etableret grundlag for en normalisering af likviditetssituationen i
banksektoren. Amagerbanken meddelte 6. oktober 2008, at banken tilsluttede sig
statsgarantien.
Amagerbanken kan ved ugens udgang konstatere, at vedtagelsen af statsgarantien
synes at have forbedret det danske pengemarked og likviditetssituationen for
Amagerbanken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *