Cimber Air runder 1 mia. i omsætning

Oprettet 30/09/2008 – 14:31

Cimber Air, danmarks regionale luftfartsselskab, har aflagt regnskab for 2007/08 med vækst i både omsætning, passagertal og resultat og der fokuseres fortsat på
Fra årsrapporten skal fremhæves:
Omsætningen steg med 21% til 1.075 mio. kr.
Passagertallet steg med 31% til 1,46 mio. passagerer.
Flyflåden bestod ultimo året af 22 enheder, 7 ATR-turboprop og 15 CJR jets, mod 16 enheder året før.
Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 55 mio. kr. mod 33 mio. kr. året før.
Årets resultat blev på 46 mio. kr. mod 17 mio. kr. året før.
Jørgen Nielsen, Cimber Airs administrerende direktør, udtaler:
”Cimber har i en periode, hvor andre selskaber fokuserer på lavprisydelser, gennem engagerede, servicemindede medarbejdere fastholdt sit høje serviceniveau overfor kunderne. Dette er blevet positivt modtaget af både nye og eksisterende kunder og har resulteret i passagertilvækst.
Cimber modtog prisen som ”Danmarks bedste indenrigsselskab” i en kåring foretaget af rejsebureauerne og passagerne i samarbejde med ”Standby” (Scandinavian Travel Trade Journal). Dette har vi opnået ved vores fortsatte arbejde med realisering af vores ”Cimber Air Strategi 2010” om at være det førende danske luftfartsselskab. Som naturligt led heri har vi efter regnskabsårets udløb åbnet yderligere en indenrigsrute fra Århus til København.”
Cimber Air er med udgangen af regnskabsåret 2007/08 godt i gang med at realisere målene fra ”Cimber Air 2010-strategien” om at være:
Det førende danske luftfartsselskab
En fokuseret regional markedsdeltager
Nordeuropas foretrukne kapacitetspartner
For regnskabsåret 2008/09 forventer Cimber Air fortsat at følge sin strategi i et marked, som næppe bliver mindre konkurrencepræget og hvor der er et højt prisniveau på flybrændstof.
Der forventes en vækst i omsætningen realiseret gennem en højere gennemsnitlig billetindtægt, bedre udnyttelse af fly og besætninger på eget rutenet samt helårseffekt af de indgåede wet lease aftaler på yderligere 4 CRJ 200 fly med SAS.
Det er forventningen, at selskabet ved fortsat effektivisering og optimering af driftsafviklingen, stram omkostningsstyring samt løbende justering af brændstoftillægget i tilfælde af eventuelle nye stigninger i omkostninger til fuel, kan sikre forbedret lønsomhed i 2008/09.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *