Codan leverer stærkt halvårsresultat

Oprettet 16/08/2011 – 09:07

– Nettopræmierne steg med 5 % til 1.077 mio. GBP / 9.252 mio. DKK (en stigning på
1 % i fast valuta)*
– Underwriting-resultatet steg med 13 % til 144 mio. GBP / 1.234 mio. DKK*
– Combined operating ratio (COR) er 81,7 % efter UK IFRS-metode
Codan leverer fortsat stærke underwriting-resultater og præsenterer en fremragende combined ratio (COR) for første halvdel af 2011. I tillæg er nettopræmierne øget med 5 % til 1.077 mio. GBP / 9.252 mio. DKK (en stigning på 1 % i fast valuta), hvilket afspejler god vækst inden for både privat- og erhvervsforsikringer.
På privatområdet er den rapporterede vækst på 6 % (en stigning på 1 % i fast valuta) hovedsageligt drevet af ulykkesforsikring, bilforsikring i Danmark og husforsikring i Sverige. I hele Skandinavien fortsætter den hårde konkurrence på erhvervsforsikringsmarkederne. Her udviser Codan en samlet rapporteret vækst på 3 % i de første seks måneder af 2011 (på niveau med samme periode sidste år i faste kurser) med positivt momentum på marineområdet, i Norge samt inden for vedvarende energi.
Det Skandinaviske underwriting-resultat er steget med 13 % til 144 mio. GBP / 1.234 mio. DKK og COR er på fremragende 81,7 %, som følge af mere normalt vejr sammenlignet med de første seks måneder af 2010 samt stærke resultater inden for privat bilforsikring, ulykkes-, arbejdsskade- og sundhedsforsikring.
”På tværs af vores skandinaviske forretning har vi fokus på præmier og risikohåndtering, og vi har endnu engang leveret stærke resultater og positiv vækst i et konkurrencepræget marked. Vi er fortsat fokuserede på, at vækste forretningen lønsomt over de kommende år”, kommenterede Mike Holliday-Williams, CEO for Codan A/S.
Vi anvender en standarddefinition på underwriting-resultat/COR:
• Underwriting-resultatet består af nettopræmieindtægter minus erstatninger og omkostninger.
• Combined operating ratio er summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten(opgjort i forhold til tegnet præmie).
* Skandinaviens vækst (%) i nettopræmier og underwriting-resultat som rapporteret i GBP

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *