Det grønne, danske mobilselskab ICE.NET Danmark er ikke berørt af konkurs i søsterselskab.

Oprettet 20/02/2009 – 11:02

ICE.NET i Danmark forsætter uændret, trods konkursen i ICE.NET i Norge i dag den 20. februar. Nye investorer står klar til at drive bredbåndsnettet i Norge videre, så den skandinaviske model for grønt mobilbredbånd forsætter med at dække alle hjørner af Skandinavien.
Det grønne, danske mobilselskab ICE.NET Danmark er ikke berørt af konkurs i ICE.NET Norge.
Det stærk ekspanderende norske ICE.NET mobilselskab er på grund af finanskrisen løbet ind i problemer omkring sikring af kapital til den fortsatte drift og har derfor i dag d. 20. februar måttet erklære sig konkurs. Det forventes dog at en ny investor vil stå klar til at drive selskabet videre. Nye investorer forventes klar til at drive bredbåndsnettet i Norge videre, så den skandinaviske model for grønt mobilbredbånd forsætter med at dække alle hjørner af Skandinavien.
”Det danske ICE.NET søsterselskab, der sammen med det norske indgår i det nordiske mobiltelefon- og bredbåndsselskab Nordisk Mobiltelefoni AB, er overbevist om, at det vil kunne fortsætte sine aktiviteter,” udtaler adm. direktør Erik Hornung fra ICE.NET, ”som henviser til selvom det danske selskab forsat har brug for kapital til den forsatte udvikling af selskabet har danske investorer allerede sikret sig option på at overtage det danske selskab, og at disse investorer har det fornødne kapitalberedskab til den forsatte satsning. ICE.NETs attraktive roamingaftale i Norge ventes videreført med de nye ejere af det norske net.”
ICE.NET er i fagkredse kendt for at være designet med miljøet for øje fra første færd og er efter fagfolks opfattelse det mest energivenlige mobilnet i Danmark med en rekordlav CO2-udledning på omkring 5% af de fleste andre mobilnet. ICE.NET er samtidigt dybt engageret som aktør i samfundsdebatten om kreativ og proaktiv brug af moderne teknologi til forbedring af både miljø og livskvalitet i Danmark. Et væsentligt eksempel er ICE.NETs miljøbud, som fokuserer på nedbringelse af køerne på motorvejene og spredning af arbejdspladserne i Danmark gennem brugen af moderne mobilbredbånd både til arbejdspladser og hjemmearbejdspladser helt ud i hjørnerne af landet.
ICE.NET dækker i dag 97% af Danmark og har landets største selvstændigt dækkende net med tilbud om både mobil bredbånd og telefoni. Det danske ICE.NET samarbejder med flere af landets fiberselskaber, hvor de mobile bredbåndspakker tilbydes sammen med de fiberbaserede bredbåndsløsninger, så man både kan være grøn og mobil og på nettet overalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *