Detailhandelen ønsker Lukkelovskommission

Oprettet 04/10/2008 – 09:49

HK Handel, Dansk Detail, Coop Danmarks A/S og De Samvirkende Købmænd opfordrer økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen til at nedsætte en Lukkelovskommission
Fire af hovedaktørerne i årtiers lukkelovs-debat tog fredag til genmæle mod det konservative landsråd, der i sidste weekend vedtog en opfordring til partiets folketingsgruppe om at afskaffe lukkeloven.
HK Handel, Dansk Detail, Coop Danmark A/S og De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer et markant flertal af landets butiksdrivende og butiksansatte, opfordrer økonomi- og erhvervsministeren til at lade en bredt sammensat kommission belyse sagen og komme med oplæg til den lovrevision, der skal ske i folketingsåret 2009/10.
Samtidig offentliggjorde de fire aktører en omfattende Gallup-undersøgelse, der bl.a. viser:
at kun 2,4 % af forbrugerne finder det svært at nå deres dagligvareindkøb, og 13,1 % deres udvalgsvareindkøb, inden for de eksisterende åbningstider,
at mange af forbrugernes ønsker om udvidede åbningstider knytter sig til hverdagsaftener eller lørdag eftermiddag, hvor der ingen begrænsninger er i lukkeloven,
at et flertal af forbrugerne deler lukkelovs-tilhængernes bekymring for konsekvenserne af en afskaffelse af lukkeloven: Butiksdød, mere handel i storcentre og lavprisvarehuse og at det bliver mindre attraktivt at arbejde i detailhandelen.
Ifølge de fire aktører bekræfter Gallup-undersøgelsen, at der er behov for et kommissionsarbejde, før regering og folketing tager stilling til forslaget om en yderligere liberalisering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *