EDB Gruppen A/S: Kvartalsrapport

Oprettet 10/10/2008 – 12:20

Solid fremgang i både omsætning og indtjening
• Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej
til at indfri forventningen til 2008 trods et vanskeligt marked.
• Resultatet før amortiseringer fra opkøbte aktiviteter (EBITA) blev i 3.
kvartal 2008 11,8 mio. kr. sammenlignet med 8,2 mio. kr. i tilsvarende periode
2007, svarende til en stigning på 43,7 %.
• Som kommunikeret i vores forventninger til regnskabsåret 2008, fortsætter de
planlagte ekstraordinære investeringer i Lean, nyt it-system og
internationalisering af EG Utility. Disse investeringer udgør ca. 4 mio. kr. i
3. kvartal og samlet ca. 14 mio. kr. i år.
• EDB Gruppen fastholder de i forbindelse med 1. halvårsmeddelelse udmeldte
forventninger til fremtidige resultater, men forventningerne er behæftet med en
forøget usikkerhed grundet den finansielle uro og konjunkturerne.
• EDB Gruppen fik pr. 31. juli ny hovedaktionær, idet IBM solgte sin aktiepost
på lidt over 50% til Cidron IT A/S, et helejet selskab af Nordic Capital Fund
VII.
• Cidron IT har efterfølgende erhvervet over 90% af aktiekapitalen i EDB
Gruppen og har meddelt, at man vil tvangsindløse de resterende aktionærer, og
efterfølgende afnotere selskabet fra fondsbørsen.
• Det er bestyrelsens vurdering, at EDB Gruppen står godt rustet til at klare
uroen på de finansielle markeder og en eventuel efterfølgende lavkonjunktur. Vi
har de rette kompetencer og ydelser til hjælpe vores kunder med at blive endnu
mere effektive via procesoptimeringer og it-understøttelse af deres
nøgleprocesser, og dette behov vil efter vores opfattelse kun blive større i
både den nærmeste fremtid og på lidt længere sigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *