Enighed om markedsføring af kortfristede lån (sms-lån)

Oprettet 04/02/2009 – 14:27

Små lån med kort løbetid har i 2008 været i Forbrugerombudsmandens søgelys. Nu er markedsføringen af lånene, der typisk indgås via SMS og på internettet, kommet i mere faste rammer – Forbrugerombudsmandens forhandling med branchen om retningslinjer på området har båret frugt.
De såkaldte SMS-lån har i flere år givet anledning til problemer i navnlig Sverige og Finland, og de hurtige, men potentielt dyre lån har nu i længere tid også været udbudt på det danske marked. Med vedtagelsen af retningslinjerne er der nu taget skridt til få fastlagt reglerne for markedsføringen af disse lån og sikre, at forbrugerne får den viden, som de har brug for til at vurdere et sådant lån.
De nye retningslinjer, hvis fulde navn er ”Markedsføring af kortfristede eller mindre lån indgået som fjernsalgsaftaler”, træder i kraft den 1. marts 2009 og indeholder bl.a. en præcisering af reglerne vedrørende:
• markedsføringen, som skal overholde ”god skik”.
• aftaleindgåelsen, herunder at alle bebyrdende aftalevilkår skal fremgå af selve korrespondancen på fx sms med forbrugeren,
• oplysninger på prisen på lånet og angivelse af årlige omkostninger i procent (ÅOP),
• øvrige oplysningskrav inden aftalens indgåelse,
• procedure for sikker identifikation af låntager,
• passende kreditvurdering således, at låneaftalen kan indgås på et forsvarligt og informeret grundlag, og at der ikke medvirkes til gældsstiftelse, som kan anses for klart uforsvarlig,
• vejledning om långivers egne produkter, vilkår og priser, og
• fortrydelsesretten, herunder de maksimale beløb der kan opkræves ved fortrydelse.
Samtidig forventer Forbrugerombudsmanden at modtage kvartårlige indberetninger fra sms-låneudbyderne om omfanget og karakteren af de lån, som udbydes, herunder andelen af misligholdte lån.
Forbrugerombudsmand Henrik Øe er meget tilfreds med resultatet.
– Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at nå til enighed om retningslinjer på dette vanskelige område. Erfaringen fra andre nordiske lande har vist, at de hurtige lån skal omgås med varsomhed, udtaler han.
Henrik Øe mener, at retningslinjerne vil være et brugbart instrument til at føre tilsyn med sms-lånene:
– Retningslinjer for området er med til at sikre, at udbyderne overholder markedsføringsreglerne og giver forbrugerne den nødvendige information. Endvidere får jeg bedre mulighed for hurtigt at hjælpe forbrugerne, hvis reglerne ikke bliver overholdt, udtaler han.
Forbrugerombudsmanden tog i foråret 2008 som led i en forebyggende indsats kontakt til de relevante organisationer mv. med henblik på forhandling af retningslinjer.
Retningslinjerne gælder for udbydere af
• kortfristede kreditaftaler med en løbetid på indtil tre måneder.
Retningslinjerne finder også anvendelse på kreditaftaler uanset disses løbetid,
• hvor det samlede beløb, der skal betales, ikke overstiger 1.500 kr. samt på
• kreditaftaler med variabelt lånebeløb, hvor det samlede beløb, der skal betales ved fuld udnyttelse af kontoen, ikke overstiger 1.500 kr.,
I alle tilfælde er det en forudsætning for anvendelsen af retningslinjerne, at aftalen indgås som en fjernsalgsaftale.
Lovgivningen indeholder ikke hjemmel til at fastsætte loft over renten på sms-lån, og dette spørgsmål er ikke indgået i forhandlingerne.
De nye retningslinjer er forhandlet med Finansrådet, Finans & Leasing, Dansk Kredit Råd, Dansk Erhverv, DI Handel, Forbrugerrådet og med deltagelse af Finanstilsynet.
SMS Kviklån A/S, Dansk Finansieringskompagni ApS og Mobillån Danmark ApS har deltaget som observatører, og alle selskaber har accepteret retningslinjerne.
Se tidligere pressemeddelelse om retningslinjerne
Læs Forbrugerombudsmandens retningslinjer om de kortfristede lån

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *